Attractiepark Toverland investeert in groen - Toeristisch en recreatief nieuws LimburgToeristisch en recreatief nieuws Limburg

Weergegevensbron: Maastricht weer vandaag
21-05-2014
Deel dit op:

Attractiepark Toverland investeert in groen

SEVENUM – Attractiepark Toverland heeft de afgelopen maanden duizenden nieuwe bomen en struiken geplant aan de randen van het park en de parkeerplaats. Hiermee geeft het park invulling aan het Limburgs en Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. Het doel hiervan is om bebouwing in het buitengebied te compenseren en het park zo mooi mogelijk in te passen in de omgeving.

Met de aanleg van de Magische Vallei is de oppervlakte van Toverland met circa 4 hectare vergroot. Hoewel het nieuwe parkdeel een grotere natuurlijke diversiteit kent dan de omliggende agrarische grond, valt de aanleg ervan formeel onder ‘bouwen in het buitengebied’. Conform het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) en de gemeentelijke doorvertaling daarvan (GKM) dient dat elders gecompenseerd te worden. In samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, ecologisch adviesbureau Meervelt en landschapsarchitect Heusschen Copier heeft Toverland hier een kwalitatieve invulling aangegeven.

Het LKM/GKM biedt ook de mogelijkheid om financieel te compenseren, maar Attractiepark Toverland heeft ervoor gekozen om te compenseren door middel van een kwaliteitsverbetering aan de randen van het perceel. Het park ligt op de grens van bossen en agrarische grond. Daar waar het park grenst aan open gebied moeten nieuwe bomen en planten zorgen voor een zachtere overgang. Daarnaast heeft Toverland besloten om de noodparkeerplaats beter in te pakken in het groen, zodat de geparkeerde auto’s minder in het zicht staan en er vanaf de weg een groene aanblik ontstaat. In totaal zijn er 122 bomen en 14.000 heesters geplant.

Het groenplan van Toverland is niet alleen gericht op visueel mooie overgangen, maar ook op het zo optimaal mogelijk houden van de flora en fauna in en rondom het park. Er komen nu al veel verschillende vogelsoorten voor, waaronder de buizerd, de havik en de sperwer. Door de zorgvuldig uitgekozen en geplaatste planten, bloemen, weiden, hoogteverschillen, waterpartijen en beshoudende struiken verwacht Toverland nog meer vogels en vlinders aan te trekken.

www.toverland.nl


Ook in het nieuws