Centrumplan Kerkrade bereikt mijlpaal | - Limburg Today - Toeristisch en recreatief nieuws– Limburg Today – Toeristisch en recreatief nieuws

Maastricht-Aachen Airport
10-10-2019, 16:05
 

Meest bewolkt
16°C
gevoelstemperatuur: 14°C
luchtdruk: 1010 mb
vochtigheid: 54%
windsnelheid: 3 bft WZW
UV-Index: 1
zonsopgang: 07:51
zonsondergang: 18:56
Meer verwachtingen...
 
03-06-2013
Deel dit op:

Centrumplan Kerkrade bereikt mijlpaal

KERKRADE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade is bijzonder verheugd te kunnen melden dat realisatie van het centrumplan na 12 jaar werkelijkheid wordt. Met Van Pol Beheer is een akkoord op hoofdlijnen bereikt dat zal leiden tot de realisatie van het centrumplan Kerkrade. “Een historische mijlpaal in de geschiedenis van Kerkrade,” aldus burgemeester Jos Som. “We kunnen nu zelf ambitieus invulling geven aan de toekomst van onze stad. De mensen in Kerkrade verdienen dat.”

Het centrum van Kerkrade krijgt zijn noodzakelijke facelift. “Kerkrade heeft tal van parels die de stad kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan het Continium Discovery Center, GaiaZOO, Roda JC Kerkrade, Abdij Rolduc, het WMC en het Theater. Het stadshart blijft daarbij achter. We hebben nu de kans om de stad nieuw op de kaart te zetten,” aldus de burgemeester.

Het centrumplan kenmerkt zich door zijn menselijke maat. “Beperkt uitbreiden en veel kwaliteit toevoegen, dat past bij Kerkrade,” volgens Som. Het plan voorziet in een nieuw winkelcentrum dat een kwaliteitsimpuls zal geven aan de gemeente. 68 woningen in de vorm van appartementen worden ontwikkeld. Bibliotheek en Theater smelten samen tot één cultuurtempel, wat grote mogelijkheden tot synergie biedt.

Nu een akkoord op hoofdlijnen is bereikt zal een koop-samenwerkingskoopovereenkomst worden opgesteld. Daarin worden de afspraken en spelregels vastgelegd tussen de gemeente Kerkrade en Van Pol Beheer voor de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe winkelcentrum en het cultuurcluster Bibliotheek/Theater. Tevens bevat de overeenkomst het schetsontwerp dat Van Pol Beheer in samenwerking met Engelman Architecten heeft uitgewerkt en de kaders waarbinnen dit plan door Van Pol Beheer zal worden gerealiseerd.

“Kerkrade krijgt waar voor zijn geld”
Belangrijk onderdeel van het akkoord op hoofdlijnen is de marktconformiteit van de bieding van Van Pol Beheer. Prof. Dr. Ir. Bregman, juridisch-bestuurlijk specialist gebiedsontwikkeling, heeft geadviseerd deze marktconformiteit te toetsen om tegenstrijdigheid in het kader van staatssteun en aanbestedingsrecht uit te sluiten. Onafhankelijke toetsing leidt tot de conclusie dat de propositie van Van Pol voldoende marktconform is en dus rechtmatig is. De grondbieding van Van Pol Beheer past prima binnen de ramingen van de gebiedsexploitatie, zoals door de gemeente Kerkrade opgesteld voor het Centrumplan Kerkrade. Burgemeester Som vat samen: “Er zijn dus geen cadeautjes uitgedeeld aan de ontwikkelaar, Kerkrade krijgt waar voor zijn geld.”

Start oktober 2013, gereed eind 2015
De verwachting is dat begin oktober 2013 door de gemeente gestart wordt met het bouwrijp maken van de gronden. Aansluitend daarop start Van Pol met de realisatie. Op 4 april 2014 zal de laatste voorstelling in het huidige Theater plaatsvinden. Volgens planning zullen het winkelcentrum, de woningen en Theater/Bibliotheek eind 2015 geopend worden.

Samen sterk met Provincie Limburg
Kerkrade staat goed op de kaart in het provinciehuis. Gedeputeerde Lebens geeft aan dat de Provincie Limburg geïnteresseerd is in het project en in principe bereid is een bijdrage te doen.

Behandeling in commissie en Raad
Op 12 juni 2013 zal behandeling van het akkoord op hoofdlijnen in de commissie GEZ van de gemeente Kerkrade plaatsvinden. Op 26 juni 2013 wordt het akkoord op hoofdlijnen ter finale vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Nadat de gemeenteraad het akkoord op hoofdlijnen heeft vastgesteld kunnen de ontwerpen verder worden uitgewerkt en kan het verdere ontwikkelproces worden vormgegeven. “Het doet me deugd te constateren dat college en gemeenteraad de handen ineen hebben geslagen om te komen tot één doel: het realiseren van het Centrumplan”, aldus de burgemeester.

Duidelijkheid voor burgers en ondernemers
De gemeente Kerkrade zal samen met Van Pol Beheer onverminderd krachtig inzetten op tijdige en heldere communicatie richting alle direct en indirect belanghebbenden binnen de Kerkraadse gemeenschap. Burgemeester Som is bijzonder verheugd met de duidelijkheid die de ondernemers nu geboden wordt: “Onze ondernemers hebben nu eindelijk een concreet vooruitzicht. We zien het als een uitdaging om samen in nauwe afstemming met hen het plan te realiseren. En ik wil ook nog aangeven dat ik erg trots ben op de samenwerking tussen Stuurgroep en ambtelijke beleidsgroep en ik dank hen voor hun betrokkenheid en professionele inbreng.”


Ook in het nieuws


Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin