Gezonde exploitatie ECI Cultuurfabriek mogelijk | - Limburg Today - Toeristisch en recreatief nieuws– Limburg Today – Toeristisch en recreatief nieuws

Maastricht-Aachen Airport
20-09-2019, 11:11
 

Zonnig
14°C
gevoelstemperatuur: 13°C
luchtdruk: 1030 mb
vochtigheid: 54%
windsnelheid: 1 bft O
UV-Index: 1
zonsopgang: 07:20
zonsondergang: 19:41
Meer verwachtingen...
 
27-06-2013
Deel dit op:

Gezonde exploitatie ECI Cultuurfabriek mogelijk

ROERMOND – Op 4 januari 2012 is Stichting ECI opgericht met als doelstelling: ‘Het in de meest brede zin bijdragen aan het culturele, sociale en maatschappelijke leven in de regio Roermond’. Centraal staat de ECI Cultuurfabriek. Conform de Code Cultural Governance is gekozen voor een structuur met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Met de oprichting van de stichting is destijds ook de door het college van B&W benoemde Raad van Toezicht formeel in functie getreden.

De gemeenteraad heeft in juli 2009 de inhoudelijke en financiële kaders bepaald waarbinnen de doelstelling moet worden gerealiseerd. Stichting ECI is op basis van deze kaders voortvarend aan de slag gegaan. In de afgelopen periode bestond er verschil van mening tussen de Gemeente Roermond en Stichting ECI over de hoogte van de beschikbaar gestelde subsidie. Beide partijen hebben in dezen hun verantwoordelijkheid genomen en bekeken hoe dit geschil kan worden beslecht.

De directeur-bestuurder van ECI Cultuurfabriek heeft tussentijds al acties uitgezet, aanpassingen in organisatie en programmering doorgevoerd en er is door een extern bureau onderzoek verricht. Op basis hiervan zijn partijen tot de conclusie gekomen dat een gezonde exploitatie van ECI Cultuurfabriek mogelijk is binnen de door de raad gestelde financiële kaders. Er bestaat wederzijds commitment over de te nemen vervolgstappen op zowel de korte als de lange termijn. Deze stappen vragen om een snelle en adequate uitwerking in een nog nader op te stellen ondernemingsplan. De Gemeente Roermond en Stichting ECI streven er naar dit ondernemingsplan met een aangepast ambitieniveau in augustus 2013 in concept gereed te hebben. Het college heeft besloten in principe akkoord te gaan met opschorting van de betaling van de huur en een terugbetalingsregeling te treffen op basis van een goedgekeurde liquiditeitsprognose (gekoppeld aan het ondernemingsplan). Daarmee zijn dreigende liquiditeitsproblemen afgewend.

De Gemeente Roermond en Stichting ECI zijn van mening dat daarmee een belangrijke stap is gezet en dat hiermee de opstartfase van de ECI Cultuurfabriek feitelijk is afgerond. In overleg met de Gemeente Roermond hebben de leden van de Raad van Toezicht dan ook besloten op basis van het principe ‘ECI op afstand van de gemeente’, waarbij men wil voorkomen dat RvT-leden directe (politieke) binding hebben met het gemeentebestuur, hun functies per 1 augustus 2013 ter beschikking te stellen. Het is aan een nieuwe Raad van Toezicht het ondernemingsplan goed te keuren en aan de slag te gaan met de volgende fase van ECI Cultuurfabriek. De Gemeente Roermond spreekt daarbij zijn waardering uit voor de inzet van de huidige Raad van Toezicht.

Het programma van ECI Cultuurfabriek bestrijkt een zeer breed scala binnen kunst en cultuur. De laagdrempelige cursussen en regionale kunst- en cultuuruitingen zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de ECI Cultuurfabriek van iedereen wordt, en er ook voor zorgen dat deze culturele instelling nog meer bezocht zal worden door inwoners uit de eigen regio en als trekpleister voor mensen van buiten de regio gaat fungeren. Het blijft een ambitieus programma waarbij partijen zich ervan bewust zijn dat het realiseren van deze ambitie enige tijd zal vergen.


Ook in het nieuws


Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin