Waterschappen en Provincie werken samen aan water en klimaat Limburg - Toeristisch en recreatief nieuws LimburgToeristisch en recreatief nieuws Limburg

,
 


gevoelstemperatuur:
luchtdruk:
vochtigheid: %
windsnelheid:
UV-Index:
zonsopgang:
zonsondergang:
Meer verwachtingen...
 
Autumn 2- 120 x 600
02-05-2016
Deel dit op:

Waterschappen en Provincie werken samen aan water en klimaat Limburg

MAASTRICHT – De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en de Provincie Limburg hebben vandaag een samenwerkingscontract gesloten over financiering van projecten voor meer waterveiligheid, een betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling in Limburg. Deze projecten dragen de komende jaren intensief bij aan het klimaatproof maken van Limburg.

Limburg kampt nu al met de gevolgen van klimaatverandering: zachtere winters, vaker hevige regenbuien in de zomer en langere perioden van droogte. Dit leidt tot problemen op het gebied van droogte, waterkwaliteit, veiligheid en leefbaarheid in steden. Waterschapsvoorzitter Roer en Overmaas Jan Schrijen: “Waterbeheer vergt een lange adem. Daarom is het belangrijk dat we nu voor 6 jaar afspraken maken met de Provincie over financiering. Deze langjarige afspraken bieden duidelijkheid en flexibiliteit in de planning van projecten die bijdragen aan voldoende water en goede waterkwaliteit. Denk aan het opnieuw inrichten van beken, zodat die meer water kunnen vasthouden en de waterkwaliteit verbetert.”

Door de gezamenlijke financiering kunnen de waterschappen deze projecten sneller en efficiënter oppakken. “Water is van economisch belang voor Limburg. Denk aan de bescherming van het onroerend goed, met een economische waarde van circa 118 miljard euro. Of de landbouwproductie, goed voor een export van 5 miljard euro. Gezamenlijk waterbeheer is een zeer belangrijke schakel in de verdere economische ontwikkeling van Limburg”, aldus bestuurslid Waterschap Peel en Maasvallei Har Frenken.

De beide waterschappen investeren tot en met 2021 80 miljoen euro. De provincie levert hierin een bijdrage van 20 miljoen euro. Gedeputeerde Prevoo: “Dat geld is nodig, omdat water van vitaal belang is voor Limburg, maar ons ook voor grote problemen stelt als we nu niet in actie komen. Klimaatverandering heeft een enorme impact op waterveiligheid én de beschikbaarheid van water. En daarmee op wonen, werken en recreëren voor de ruim 1,1 miljoen Limburgers en de talloze bezoekers van onze provincie.”

Het samenwerkingscontract richt zich op verschillende aspecten van waterbeheer, zoals:
– het opnieuw inrichten van beekdalen en beken, zodat beken meer water kunnen vasthouden en de natuur een impuls krijgt.
– omgaan met watertekorten en wat dit betekent voor grondgebruik.
– slim omgaan met water in steden zodat wateroverlast afneemt en in de zomer geen hittestress ontstaat.
– verontreiniging van beken en plassen intensiever aanpakken zodat oppervlaktewater geschikt blijft voor drinkwaterbereiding, natuur en recreatie
– vismigratie.

Specifieke aandacht gaat naar het Deltaplan Hoge Zandgronden. Hierin werken waterschappen, provincie, natuur- en terreinbeheerders en de agrarische sector aan het tegengaan van verdroging van landbouw- en natuurgebieden, verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van bescherming tegen wateroverlast. Het is het laatste samenwerkingscontract dat beide waterschappen ondertekenen, voor de fusie van de organisaties op 1 januari 2017.

Foto: In het midden op de foto: Jan Schrijen (Waterschap Roer en Overmaas), gedeputeerde Daan Prevoo en Har Frenken (Waterschap Peel en Maasvallei)
Fotograaf: Johannes Timmermans


Ook in het nieuws