Archeologisch onderzoek naar 17e -eeuwse Poorttoren Slot Schaesberg

LANDGRAAF – Vanaf maandag 17 juli 2017 zal, in samenwerking met archeologisch adviesbureau RAAP, archeologisch onderzoek worden verricht naar de restanten van de oorspronkelijke poorttoren uit 1650 van Slot Schaesberg in Landgraaf. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen welke delen van de fundering nog intact zijn. Dit is tevens een voorbereiding op het ambachtelijk herbouwproces van de poorttoren, dat vanaf voorjaar 2018 zal beginnen. 

Uit het onderzoek moet blijken hoe de conditie van de funderingsresten en de paalfundering is en ook het vaststellen van de oorspronkelijke maatvoeringen. Na afloop van het archeologisch onderzoek zal door Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA), bouwhistorisch onderzoek verricht worden. De restanten worden vervolgens nauwkeurig vastgelegd door middel van een 3D scan.

De resultaten van dit onderzoek zijn o.a. ter voorbereiding op het herbouwproces van de poorttoren, onderdeel van de imposante 17e eeuwse bouwhoeve, die in 1968 is afgebroken.

Projectdirecteur Aryan Klein; ‘’ Dit is een van de grotere archeologische onderzoeken bij Slot Schaesberg en ik verwacht dat er interessante nieuwe informatie beschikbaar komt, zodat we de concrete plannen voor de herbouw van de poorttoren al dit najaar verder kunnen uitwerken. Bezoekers van Slot Schaesberg krijgen de gelegenheid om de opgraving van nabij te bekijken, of kunnen zelfs een handje meehelpen. ’’

Voor mensen die geïnteresseerd zijn om op vrijwillige basis mee te helpen met de opgraving: U kunt zich opgeven via het e-mailadres: vrijwilligers@slotschaesberg.nl

Stichting Landgoed Slot Schaesberg is actief om het eeuwenoude kasteel en de bouwhoeve weer in ere te herstellen. In beginsel gaat het om de herbouw van deze prachtige gebouwen uit de Renaissance. Maar het project omhelst méér dan dat: de herbouw moet namelijk op zo ambachtelijk mogelijke wijze tot stand komen en is tevens een leer-en re-integratie project. Daarnaast heeft het project alle kans om uit te groeien tot een toeristische attractie in Euregio. Daarnaast hoopt Stichting Slot Schaesberg zich te ontwikkelen tot een Erfgoed Campus, waar ambacht en wetenschap hand in hand gaan. Het bezoekerscentrum van Slot Schaesberg is een groot deel van het jaar geopend voor het publiek.

Meer info: www.slotschaesberg.nl

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!