Bosranden Bemelerberg en Schiepersberg worden aangepakt

BEMELEN – Het kappen van bomen gaat mensen begrijpelijkerwijs aan het hart. Dit voorjaar werd vóór de vogelbroedtijd het grootste deel aangepakt van een aantal hellingen rondom Bemelerberg en Schiepersberg. Nu de bomen hier weer in het blad staan valt dat al een stuk minder op. Nu de broedtijd voorbij is, pakt Het Limburgs Landschap de laatste stukken van het project op. Delen van bosranden van Mettenberg, Bunderberg, worden over een breedte van 5 tot 20 meter plaatselijk gekapt. Opvallende bomen zullen blijven staan.

Luchtvervuiling speelt parten
De bodem is de laatste eeuw door neerslag van stoffen als stikstof uit verkeer, landbouw en industrie verzuurd en te voedselrijk geworden. Hoewel de vervuiling door allerlei maatregelen gelukkig is afgenomen, is die nog steeds te hoog voor veel kwetsbare natuurgebieden. Omdat de luchtvervuiling niet snel genoeg te stoppen blijkt, krijgt onder andere Het Limburgs Landschap geld van de Provincie Limburg om de schade te beperken.

Oplossing
Het Limburgs Landschap wil graag meer soortenrijkdom. Door bomen te kappen en weg te halen verdwijnt er voedselrijkdom uit het gebied en komt er ruimte voor andere, meer kwetsbare, soorten. Om de bossamenstelling zo natuurlijk mogelijk te maken gaat Het Limburgs Landschap bij het kappen van de bomen eerste de ‘vreemde’ soorten als Amerikaanse Eik, Populier en door essentaksterfte aangetaste Essen weghalen. Na het kappen wordt, later dit jaar ook de strooisellaag verwijderd. Zo verdwijnen er nog meer voedingsstoffen en komt plaatselijk de kalkbodem aan de oppervlakte. Al eerder omgevallen bomen blijven liggen omdat er al veel nieuw leven in zit zoals insecten en paddenstoelen.

Vervolgbeheer
De hellingbossen rondom Bemelen en Cadier en Keer krijgen door deze ingreep gevarieerdere randen met meer milieuverschillen en geleidelijke overgangen van korte grazige vegetatie naar hoog opgaand bos. Zo vinden meer soorten een geschikte plek. De uitgedunde bosstroken zullen met een kudde schapen en geiten begraasd gaan worden.

Natuurlijk zorgt deze stevige ingreep voor een andere bosbeeld, soms is het zelfs even rommelig. De ervaring leert dat het eerst even schrikken is. Gelukkig levert het de komende jaren natuurrendement op en dat is naast de bijdrage aan de biodiversiteit ook voor de wandelaars en fietsers aantrekkelijk.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!