Bosranden Bemelerberg en Schiepersberg worden aangepakt

BEMELEN / CADIER EN KEER – Het kappen van bomen gaat mensen begrijpelijkerwijs aan het hart. Tegelijkertijd kunnen mensen ook zien dat er, als het met beleid gebeurt, na verloop van tijd meer variatie en soortenrijkdom voor terugkomt. Het Limburgs Landschap gaat in februari aan het werk tussen de Bemelerberg en Schiepersberg richting Cadier en Keer. Delen van bosranden van Mettenberg, Bunderberg, Koeberg, Julianagroeve en Schiepersberg worden over een breedte van 5 tot 20 meter plaatselijk gekapt.

Opvallende bomen zullen blijven staan. De maatregel vloeit voort uit de luchtvervuiling. De bodem is de laatste eeuw door neerslag van stoffen als stikstof uit verkeer, landbouw en industrie verzuurd en te voedselrijk geworden. Hoewel de vervuiling door allerlei maatregelen gelukkig is afgenomen, is die nog steeds te hoog voor veel kwetsbare natuurgebieden. Omdat de luchtvervuiling niet snel genoeg te stoppen blijkt, krijgt onder andere Het Limburgs Landschap geld van de provincie Limburg om de schade te beperken onder de naam PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof).

Het Limburgs Landschap wil graag meer soortenrijkdom. Door bomen te kappen en weg te halen, verdwijnt er voedselrijkdom uit het gebied en komt er ruimte voor andere, meer kwetsbare, soorten. Van nature komen er bepaalde boomsoorten voor in Zuid-Limburg. Om de bossamenstelling zo natuurlijk mogelijk te maken, gaat Het Limburgs Landschap bij het kappen van de bomen eerste de ‘’vreemde’’ soorten als Amerikaanse eik, populier en door essentaksterfte aangetaste essen weghalen. Na het kappen wordt, later dit jaar, ook de strooisellaag verwijderd. Zo verdwijnen er nog meer voedingsstoffen en komt plaatselijk de kalkbodem aan de oppervlakte. Al eerder omgevallen bomen blijven liggen omdat er al veel nieuw leven in zit zoals insecten en paddenstoelen.

Vervolgbeheer
De hellingbossen rondom Bemelen en Cadier en Keer krijgen door deze ingreep gevarieerdere randen met meer milieuverschillen en geleidelijke overgangen van korte, grazige vegetatie naar hoog opgaand bos. Het varieert van vol in de zon, op kalk of grindrijke bodem, via halfschaduw naar juist beschut en dichter bos. Zo vinden meer soorten een geschikte plek. De uitgedunde bosstroken zullen met een kudde schapen en geiten begraasd gaan worden.

Natuurlijk zorgt deze stevige ingreep voor een andere bosbeeld, soms is het zelfs even rommelig.  De ervaring leert dat het eerst even schrikken is. Gelukkig levert het de komende jaren natuurrendement op en dat is naast de bijdrage aan de soortenrijkdom ook voor de wandelaars aantrekkelijk.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!