Brede screening Maasstroomgebied

MAASTRICHT – Limburg en Brabant houden de vinger aan de pols met een gezamenlijk onderzoek naar probleemstoffen in grond- en oppervlaktewater in het stroomgebied van de Maas.

In de jaren 2011 en 2012 is er in Limburg en Brabant de zogenoemde Brede Screening uitgevoerd. Alle Limburgse en Brabantse waterschappen, waterleidingbedrijven en de beide provincies namen deel. Het gaat om onderzoek naar al bekende probleemstoffen, zoals resten van onkruidbestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en hulpstoffen uit ziekenhuizen en de industrie. Met nauwkeurige apparatuur worden de gehaltes van deze stoffen in het grond- en oppervlakte water gemeten en gecontroleerd op normoverschrijdingen. Maar ook nieuwe stoffen die een probleem zouden kunnen vormen zijn in 2012 zorgvuldig gemeten.

Deze Brede Screening is een vervolg op een eerder soortgelijk onderzoek in 2007.

Door de deelname van alle partijen ontstaat er een breed gezamenlijk beeld van de problematiek. Een eveneens gezamenlijke aanpak van de problematiek als in de projecten  ‘Schoon water voor Brabant’ of  ‘Waardenetwerken’ in Limburg wordt daarmee vergemakkelijkt.

De voorzichtige trend is dat het grondwater licht verbetert, terwijl in de beken het probleem wel verschuift, maar niet is afgenomen. Gevaar voor de volksgezondheid is er niet, maar wel een druk op het natuurlijk leven in de beken.

Niettemin worden over de hele linie nog steeds te veel stoffen aangetroffen die niet in het grond- en oppervlaktewater thuishoren, soms in gehaltes hoger dan de norm. Waarbij moet worden opgemerkt dat er bij de nieuwe stoffen vaak nog geen norm is vastgesteld.

Ook stoffen waarvan het gebruik inmiddels verboden is worden nog steeds aangetroffen.

Provincies en waterschappen zullen op basis van dit rapport waar nodig en mogelijk maatregelen nemen.

Een korte samenvatting van het onderzoek, en het onderzoeksrapport zelf, staan op: www.overmaas.nl en op www.limburg.nl/Beleid/Water/Grondwaterbescherming.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!