Color runs volgens RIVM slecht voor gezondheid

DEN HAAG – Kleurenpoeders worden gebruikt bij evenementen, zoals Color Runs. Sommige van deze poeders zijn brandbaar, stofexplosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken. Bij het gebruik van kleurenpoeders bij een evenement, moeten er maatregelen worden genomen om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken.

Door een stofexplosie van kleurenpoeders bij een evenement in Taiwan in 2015 is de vraag ontstaan of kleurenpoeders veilig gebruikt kunnen worden bij evenementen. De brandweer Amsterdam-Amstelland heeft brandproeven uitgevoerd met kleurenpoeders die in Nederland bij evenementen worden gebruikt. Uit de brandproeven blijkt dat sommige van deze poeders brandbaar zijn. Het RIVM heeft daarom bekeken wat er internationaal bekend is over kleurenpoeders en mogelijke risico’s. Uit deze verkenning blijkt ook dat sommige kleurenpoeders explosief en brandbaar kunnen zijn. Daarnaast blijkt dat kleurenpoeders gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Er is geen overzicht van de samenstelling van de kleurenpoeders die worden aangeboden in Nederland.

Lees verder…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!