De Raadselige Roos 2020, de schrijfwedstrijd redactie amateurdichters en -schrijvers in Nederland en België

De 28ste editie van de schrijfwedstrijd voor amateurs, de Raadselige Roos van Literair Café Venray staat op het punt van beginnen. Wij nodigen weer alle Nederlandstalige amateurdichters en -prozaschrijvers in Nederland en België uit om deel te nemen.

Deelnemen kan door vóór 1 oktober 2020 een gedicht en/of prozaverhaal in te sturen naar raadseligeroos@literaircafevenray.nl. Het thema van de Raadselige Roos 2020 luidt: ‘dwarsliggers’. Dit thema is verplicht voor alle inzendingen, zowel proza als poëzie.  Onze schrijfwedstrijd is bedoeld voor iedereen, die wil dichten en of schrijven en dat verder wil ontwikkelen. De Raadselige Roos biedt een uniek podium om eigen  literair werk aan een deskundige jury en een literatuur minnend publiek voor te leggen.

Het volledige regelement staat vanaf eind mei op onze website: www.literaircafévenray.nl. Een gedicht moet uit minimaal 50 en maximaal 150 woorden bestaan. Een verhaal uit minimaal 500 en maximaal 1500 woorden. Zowel uw ingezonden gedicht en/of prozaverhaal mogen niet eerder gepubliceerd zijn en in het Nederlands of Vlaams geschreven zijn. Inzendingen voor deelname kunt   u uitsluitend per e-mail sturen naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl  Het inschrijfgeld voor deelname aan de Raadselige Roos 2020 bedraagt € 20,- per inzending. Bent u op 1 oktober 2020 nog geen vijfentwintig jaar, dan bedraagt dit € 10,-. Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op de bankrekening van Literair Café Venray: NL 46 RABO 0132594250 onder vermelding van ‘Roos 28, uw naam en woonplaats’. Dit voor een correcte registratie van zowel uw inzending, betaling en deelname.

Evenals in de voorafgaande jaren worden de door de vakjury’s gekozen gedichten en verhalen van  de winnaars van de eerste, tweede en derde prijzen en de genomineerden, vijf in de beide categorieën, samen met een passende beeldend kunstwerk in kleur, in een mooie bundel,  Raadselige Roos 2020, gepubliceerd. Ook het gedicht van de door de publieksjury gekozen winnaar en eveneens van vijf genomineerden worden met een beeldend kunstwerk gepubliceerd.

De drie eerste prijswinnaars ontvangen een bronzen trofee, boekenbon van € 30,- het juryrapport en een boeket ‘Rooyse’ rozen. De beide tweede prijswinnaars de boekenbon van € 25,-, het juryrapport en boeket rozen. De beide derde prijswinnaars de boekenbon van €-20,-, het juryrapport en boeket rozen.

Over de datum, plaats en tijdstip van de bekendmaking van de winnaars uit de genomineerden en prijzenuitreiking van de Raadselige Roos 2020 kan op dit moment nog niets met zekerheid gezegd worden. Want er is niet bekend of er dan, en zo ja, welke corona-maatregelen en beperkingen er begin 2021 (nog) gelden. Ons streven is en blijft om de deze feestelijke bijeenkomst op een zondag  in januari 2021, om 11.00 uur in de Venrayse Schouwburg te organiseren, evenals in de afgelopen jaren. De uiteindelijke datum, plaats en tijdstip zullen tijdig aan alle deelnemers meegedeeld en op de website van Literair Café Venray vermeld worden.

Voor informatie over de schrijfwedstrijd de Raadselige Roos 2020 kunt u terecht op onze website www.literaircafevenray.nl , met vragen op raadseligeroos@literaircafevenray.nl

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!