Euro-Chess in Valkenburg aan de Geul

VALKENBURG AAN DE GEUL – In 2016 wordt Euro-Chess georganiseerd in Valkenburg aan de Geul en wel van 29 april tot 8 mei.

Euro-Chess is in het verleden georganiseerd in Valkenburg aan de Geul in de jaren: 1998, 2002, 2006, 2009 en 2012. Het is uitgegroeid tot een jaarlijkse, sportieve jongerenontmoeting in Nederland en in verschillende Europese landen. In 1993 namen wij voor de eerst keer deel aan een internationaal schaaktoernooi voor jongeren met een lichamelijke beperking in het Revalidatiecentrum te Praag.

Reeds tientallen jaren wordt in Adelante geschaakt tussen jongeren met en zonder lichamelijke beperking(en). Hieruit is het idee ontstaan van Euro-Chess, een internationaal schaaktoernooi met interculturele activiteiten voor jongeren met en zonder lichamelijke beperking(en). Door verder bekendheid te geven aan dit schaaktoernooi en scholen/instituten te benaderen ontstond een multiculturele jongerenuitwisseling: deelnemende landen zijn Polen, Hongarije, België, Duitsland, Tsjechië, Nederland en Slowakije.

Wat zijn de doelstellingen van het project?
De Stichting “Euro-Chess Foundation” (ECF) wil middels het organiseren van Euro-Chess 2016 valide en non-valide jongeren uit 7 verschillende Europese landen op competitieve en recreatieve wijze via de schaaksport en andere sporten met elkaar in contact brengen.

De schaaksport zien we als een belangrijke aanjager om maatschappelijke doelen te realiseren. Daarbij denken we aan hun persoonlijke ontplooiing (sportdeelname als middel tegen verveling en dagelijkse routine), maar tevens ook als middel om uit sociaal isolement te raken.

Euro-Chess kan bijdragen aan het verbeteren van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de jongeren, maar biedt tevens een mogelijkheid voor plezier, ontspanning en vermaak.

Door valide en non-valide jongeren bij elkaar te brengen tijdens sport- en beweegactiviteiten willen wij een concrete bijdrage leveren aan een daadwerkelijke integratie:

“Friends beyond borders”
Tevens krijgen valide en non-valide jongeren de mogelijkheid om samen aansprekende activiteiten naar eigen inzicht te organiseren. De vaardigheden, die zij hierbij opdoen, kunnen hen later van pas komen in hun verdere maatschappelijke carrière. Daarnaast kunnen de geleerde vaardigheden hun sociaal isolement verminderen en voorkomen.

Zo willen wij een natuurlijke communicatie, tolerantie, solidariteit en integratie onder jongeren op Europees niveau stimuleren en realiseren.

Naast deze sportieve component biedt Euro-Chess een aantal culturele activiteiten aan; er wordt aandacht besteed aan het zich leren uiten in een vreemde taal. Tevens maken jongeren kennis met culturele erfgoederen en tradities, zeden en gewoonten van ieder land (o.a. door (volks)dans, drama, muziek, culinaire karakteristieken, excursies, film- en/of dvd-presentaties).

Op wie is het project gericht? Wie is (zijn) de doelgroep(en)?
Euro-Chess 2016 inviteert 150 deelnemers (inclusief begeleiders en vrijwillgers): jongeren in de leeftijdscategorie 12 t/m 25 jaar met lichamelijke en/of visuele en/of auditieve functiebeperking uit 7 verschillende landen van de Europese Unie, daarnaast nemen jongeren zonder functiebeperking in dezelfde leeftijdscategorie deel aan dit evenement (± 20 %).

Is de doelgroep betrokken bij de organisatie en/of implementatie van het project?
Bij de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van deze jongerenontmoeting zijn de jongeren zelf ten nauwste betrokken. Jongeren hebben zitting in verschillende werkgroepen en drukken zodoende een belangrijke stempel op de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Waar wordt het project uitgevoerd?
In 2016 wordt Euro-Chess georganiseerd in Valkenburg aan de Geul.
Locatie: Adelante Kinderrevalidatiecentrum, Speciaal Onderwijs & Wonen.
Verder maken wij gebruik van de Ronald McDonald Kindervallei, een logeeradres voor ouders met ernstig zieke kinderen dichtbij het ziekenhuis en/of het kinderrevalidatiecentrum.

Het is een fundamentele doelstelling om Euro-Chess elk jaar in een andere Europese stad te laten plaatsvinden. Rotterdam, Praag, Olomouc, Budapest (Blindeninstituut) en Bydgoszcz hebben reeds verschillende malen dit evenement georganiseerd.

Hoeveel mensen maken er gebruik van? En hoe vaak?
Tijdens elke ontmoeting komen ca. 150 deelnemers (inclusief begeleiders) met en zonder functiebeperking bijeen.
Zoals geschetst neemt steeds een ander land/stad de organisatie voor haar rekening (o.a. Praag, Olomouc, Boedapest, Rotterdam en Bydgoszcz).

Welke activiteiten?
Euro-Chess heeft een sportieve en een culturele pijler. Op sportief vlak wordt het internationale schaaktoernooi met medewerking van o.a. de Limburgse Schaakbond en Hans Böhm.

Tijdens de culturele activiteiten wordt o.a. aandacht besteed aan de unieke geografische ligging van de provincie Limburg binnen de EU (Euregio: Maas-Rijn : Maastricht-Aken-Luik), maken kennis met en proeven de karakteristieke gerechten van de deelnemende landen, maken kennis met de gewoonten en gebruiken van ieder land (muziek, dans, kleding, dagelijks leven), jongeren krijgen een indruk van de deelnemende landen (ligging, inwoners, culturele erfgoederen, geschiedenis).

Sport en spel is een uitgelezen ontmoetingsplaats; het stimuleert de fantasie, het vermogen om onzekere situaties te verkennen, het betekent relativering (jezelf niet al te ernstig te nemen en je dagelijkse zorgen even achter te laten). Daarom hechten we grote waarde aan vervolgactiviteiten.

Zo organiseert E.C.F. iedere week schaakactiviteiten voor jongeren met en zonder functiebeperking. Deze activiteiten (schaakles, schaakcompetitie, externe schaakwedstrijden) vinden plaats in Ronald McDonald Kindervallei en Adelante Mytylschool en worden buiten de reguliere lesuren van de school gegeven door gekwalificeerde schaakleraren op vrijwillige basis. Een belangrijk uitgangspunt is om deze groepen sporters uiteindelijk te integreren in hun eigen sportomgeving of in een reguliere sportclub.

De Stichting “Euro-Chess Foundation” (ECF) bestaat alleen uit vrijwilligers.

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!
0
Laat een reactie achter of start een discussie!x