Extra 50 cent voor tabak goed voor schatkist èn gezondheid

De tabakslobby heeft er alle belang bij de accijnsverhoging tegen te werken. Zij probeert al jaren  een koppeling te leggen tussen prijsverhoging en illegale handel en criminaliteit. Uit onderzoek dat landen met elkaar vergelijkt, blijkt echter dat illegale handel in tabak meer te maken heeft met criminaliteit, corruptie en handhaving in een land.  De Nederlandse douane en FIOD zijn juist uiterst alert op smokkel en illegale handel in tabak.

Economische gevolgen
Inmiddels hebben woordvoerders van de tabaksindustrie ook al gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen voor de economie en de  werkgelegenheid als roken duurder wordt. Maar de cijfers kloppen niet. Argument is steevast dat de detailhandel in de grensstreek wordt getroffen.  Maar dat effect is minimaal en bovendien weegt het niet op tegen de gezondheidswinst die we in Nederland boeken.

Naleving Tabakswet
De Alliantie Nederland Rookvrij! is blij met dit voorstel, dat steun krijgt van de meerderheid in de Tweede Kamer. Hopelijk geeft deze Kamermeerderheid het Nederlandse Tabaksbeleid weer de vooraanstaande rol die het een aantal jaren geleden nog had. Internationaal is Nederland achteropgeraakt bij het invoeren en handhaven van tabaksontmoedigingsbeleid. Met het handhaven van een geheel rookvrije horeca, vermelding van toevoegingen op tabaksproducten en het tonen van afbeeldingen van de gevolgen van roken op de pakjes zou Nederland zich weer aansluiten bij de Europese afspraken en ontwikkelingen op dit terrein.

Astma Fonds, KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en het Partnership Stop met Roken – verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij! – pleiten voor een jaarlijkse stijging van de prijs van tabak met minimaal € 0,50. Een maatregel die niet alleen goed is voor de schatkist, maar óók voor de volksgezondheid.

Alliantie Nederland Rookvrij!
De Alliantie Nederland Rookvrij! is een netwerk van samenwerkende partijen die een samenleving nastreeft waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van tabaksgebruik. Dit wil de Alliantie realiseren door het op gang brengen van een maatschappelijke beweging, waarin tal van organisaties en mensen krachten bundelen voor hetzelfde doel: een effectief tabaksontmoedigingsbeleid, een groei van het aantal niet-rokers en meer rookvrije omgevingen.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!