Facelift voor oude campings en bungalowparken

MAASTRICHT – Gemeenten en Provincie gaan eigenaren van verouderde campings en bungalowparken helpen om hun recreatieverblijven aantrekkelijker te maken. Daarvoor wordt ruim een half miljoen euro uitgetrokken. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten op dinsdag 10 januari 2017. Toerisme-gedeputeerde Eric Geurts zegt dat de ondernemers hulp krijgen van experts om op hun camping en bungalowpark een kwaliteitsslag te maken. Op korte termijn worden enkele proefprojecten opgezet, om ervaring op te doen.

Helpende hand voor campings en bungalowparken

,,De noodzaak is groot,” stelt Geurts. ”Vijftien procent van de campings en bungalows zijn hopeloos verouderd. Ook wordt er illegaal gewoond en er is soms sprake van criminaliteit. Toerisme is voor de Limburgse economie erg belangrijk. Ruim 37.000 Limburgers verdienen er hun brood mee.” Voor de gemeenten is toerisme zeer belangrijk en dit gezamenlijke plan helpt om toerisme te stimuleren. De gemeenten gaan zelf de hoofdrol  vertolken in de uitwerking van dit kwaliteitsplan. Zij  gaan, samen met de ondernemers, werken aan de verbetering van de kwaliteit. De Provincie en gemeenten hopen zo de  toerist een topverblijf en unieke beleving in Limburg te bieden, zodat hij graag nog eens terug komt en het doorvertelt. “We doen het momenteel goed, maar we zullen actie moeten ondernemen om onze positie te behouden. Een helpende hand voor een aantal recreatieve bedrijven is daarvoor noodzakelijk.”

Kwaliteitsimpuls
Het beoogde doel is om samen met gemeenten een gezamenlijke en integrale aanpak tot stand te brengen die bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit, de uitstraling en de bezoekersaantallen van de verblijfsrecreatie. Een ander doel is het voorkomen en/of beëindigen van onveilige situaties, leefbaarheidsproblemen en onrechtmatige bewoning op vakantieparken. Ook brancheorganisaties zoals Recron en de VVV’s zijn betrokken.
De Provincie en gemeenten gaan gebruik maken van een aantal instrumenten om zo het plan te kunnen uitvoeren. Eén van de instrumenten die wordt ingezet is een zogenaamd expertteam. Het expertteam ondersteunt de ondernemers in het aanpakken van specifieke problemen binnen de parken. Ook wordt gestart met een aantal proefprojecten om het stimuleren van de kwaliteit op gang te brengen samen met de gemeenten. Zodra gemeenten deelnemen, worden er eerst oriënterende gesprekken gevoerd. Vervolgens wordt de problematiek in kaart gebracht en kan verdere actie worden ondernomen door het expertteam.

Streven
Gedeputeerde Eric Geurts licht toe: “Ik hoop dat  alle gemeenten in Limburg de urgentie van het project inzien en meedoen. Samen streven we naar hetzelfde doel: Limburg haar toeristische toppositie en te laten behouden. We werken aan een kwaliteitsverbetering.”

Pilotprojecten
Het is de wens om te starten met zes proefprojecten gedurende de periode van 1 jaar. Daarin wordt onderzocht en geïnventariseerd of de voorgestelde aanpak werkt en/of waar nodig aangescherpt moet worden. Het draait uiteindelijk om het versterken van ondernemerschap; een belangrijke actielijn binnen het investeringsprogramma Toerisme & Recreatie ‘In Limburg beleven we meer’ dat in het voorjaar van 2016 door het college werd vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!