Franz Pfanner Huis Arcen zoekt per 2023 een nieuw onderkomen

Stichting Franz Pfanner Huis zoekt een nieuw onderkomen in Arcen en omgeving, waar zij vanaf januari 2023 haar kleinschalige concerten, exposities en overige activiteiten kan voortzetten. Het vinden van een nieuwe thuisbasis zal geen sinecure zijn gelet op het aanbod, de huisvestingsbehoeften en de financiële mogelijkheden.

Mocht het bestuur niet slagen een alternatief te vinden, dan heeft dit gevolgen voor de reguliere programmering. Mogelijk kunnen dan bepaalde activiteiten niet meer of tijdelijk in afzonderlijke locaties aangeboden worden.

Aanleiding is de opzegging van de samenwerking en het gebruik van de huidige accommodatie, het Franz Pfanner Huis, op Recreatiepark Klein Vink per 1-1-2023 door de eigenaar (Roompot Group).

Met deze opzegging wijkt Roompot af van de afspraak met St. Paul ten tijde van de overname van het recreatieoord in 2005, dat de samenwerking zou voortduren totdat de laatste Mariannhiller niet meer op St. Paul zou wonen. Deze situatie is nu nog niet aan de orde ondanks de hoge leeftijd van de huidige bewoners van St. Paul. Stichting Franz Pfanner Huis wil de verdere ontwikkeling van Klein Vink echter niet in de weg staan en accepteert deze opzegging mede gelet op de duur van de samenwerking en de geboden ondersteuning. De opzegging heeft geen gevolgen voor de programmering tot 1-1-2023. Tot die tijd blijft Roompot onze activiteiten in het Franz Pfanner Huis steunen.

Stichting Franz Pfanner Huis is in 2000 op initiatief van Missiehuis St. Paul (destijds eigenaar van Klein Vink) en de directie van Klein Vink opgericht en is sindsdien gebruiker van het Franz Pfanner Huis. Het Franz Pfanner Huis is de voormalige 1e kapel van Missiehuis St. Paul/congregatie van Mariannhill uit 1911. De stichting is genoemd naar Franz Pfanner, de oprichter van de missiecongregatie Mariannhill.

Het Franz Pfanner Huis is dankzij St. Paul en de directie van Klein Vink in 1999-2000 gerenoveerd en omgebouwd van een werkplaats/smidse tot een multifunctionele ruimte. Het Franz Pfanner Huis werd om niet in gebruik gegeven aan de gelijknamige stichting om activiteiten op het terrein van kuur, natuur en cultuur in mondiaal perspectief en met een knipoog naar het gedachtegoed van de missiecongregatie te organiseren. Het park kreeg hiermee een nieuwe en onderscheidende functie. In 2006 nam Roompot de exploitatie van Klein Vink over.

Sinds 2000 zijn er tot nu toe meer dan vijftig exposities en bijna honderd licht klassieke concerten op Klein Vink georganiseerd. Het Franz Pfanner Huis is in de afgelopen twee decennia uitgegroeid tot een alom gewaardeerd klein cultuurpareltje in het meest noordelijke deel van de gemeente Venlo.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!