Gulpen-Wittem en Natuurkracht slaan handen ineen tegen wateroverlast

GULPEN-WITTEM – Gemeente Gulpen-Wittem en Natuurkracht hebben op 4 juni 2024 een partnerschapsverklaring ondertekend om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen wateroverlast in de regio. Door de krachten te bundelen en natuurlijke oplossingen in te zetten, willen beide partijen de impact van extreme regenbuien verminderen en de leefbaarheid in de gemeente verbeteren.

De samenwerking tussen de Gemeente Gulpen-Wittem en Natuurkracht is een belangrijke stap in het streven naar een klimaatbestendige en duurzame leefomgeving. Door het stimuleren van het inzetten van groene oplossingen, willen beide partijen de wateroverlast in de regio effectief aanpakken.

Gebruik maken van elkaars kennis en kunde voor meer resultaat
Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens is verheugd over de samenwerking: “Wateroverlast is een steeds groter probleem in onze gemeente en vraagt om veel maatregelen. Door de samenwerking met Natuurkracht kunnen we gebruik maken van hun kennis en ervaring op het gebied van natuurlijke waterbeheersing. Samen zetten we in op groene en duurzame oplossingen die niet alleen effectief zijn, maar ook de biodiversiteit en de leefomgeving versterken.”

Ook Natuurkracht is positief over de samenwerking. Marjon Heutmekers, coördinator Natuurkracht, geeft aan: “Door als partner van de Gemeente Gulpen-Wittem gezamenlijk op te trekken, kunnen we meer bereiken en een grotere impact hebben op het tegengaan van wateroverlast. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zijn vastberaden om de natuur in te zetten in de strijd tegen wateroverlast”.

De ondertekening van de partnerschapsverklaring is het begin van een langdurige en vruchtbare samenwerking tussen de Gemeente Gulpen-Wittem en Natuurkracht. Samen zullen zij de komende jaren werken aan een waterbestendige leefomgeving, waarbij de natuur een centrale rol zal spelen in de bestrijding van wateroverlast.

Achtergrond
In de afgelopen jaren heeft Gemeente Gulpen-Wittem de effecten van wateroverlast gemerkt in de gemeente en regio. Door de hevige regenval in de zomer van 2021 kreeg de gemeente te maken met beken die buiten hun oevers traden met alle gevolgen van dien. Maar ook langdurige periodes van regen of juist droogte zorgen voor overlast. De uitdaging is om balans te houden in de waterhuishouding. Oplossingen zijn niet eenvoudig en kan de gemeente niet bereiken zonder samen te werken met andere organisaties en grondeigenaren.

Vijf natuurorganisaties – Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap, WWF NL, Natuur en Milieufederatie Limburg en ARK Rewilding Nederland – hebben daarom de krachten gebundeld om met natuurlijke oplossingen tegen wateroverlast aan de slag te gaan. Ze vormen de coalitie Natuurkracht en hebben een gelijknamig fonds en innovatieprogramma in het leven geroepen.

Natuurkracht is een nieuw fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om natuur in te zetten tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap, met name in het Geul- en Gulpdal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!