IBA Parkstad ook in 2023 flink op dreef

LANDGRAAF – Terwijl de eerste schop in de grond ging bij het IBA project ‘Open Club Klimmen’ in Voerendaal, worden in Brunssum de plannen afgerond voor een nieuwe inrichting van het Schutterspark.

Een nieuw kloppend hart voor Klimmen
De bouw van een ambitieus project is maandag 27 februari gestart in Klimmen. Een plek waar sport, onderwijs, cultuur en zorg samenkomen. Het burgerinitiatief moet het Zuid-Limburgse dorp nu en in de toekomst leefbaar, gezond en sociaal houden. De ontmoetingsplek, onderdeel van het IBA-project Land van Kalk, is gestart vanuit de groeiende wensen van de inwoners uit het dorp. Een verouderd schoolgebouw, groeiende behoefte aan kinderopvang, sportverenigingen die op zoek zijn naar een duurzaam voortbestaan, de toenemende behoefte aan een sociaal vangnet én het tegengaan van eenzaamheid. De Open Club Klimmen geeft antwoord op deze uitdagingen en biedt ruimte voor de toekomst van de regio.

Impressie Open Club Klimmen
Het gebouw zelf is als het ware ‘te gast in de natuur’. Het buurtplein is autovrij en met de toevoeging van twee boomgaarden wordt de soortenrijkdom nogmaals versterkt. Om tegemoet te komen aan de wateropgaven van de regio wordt een waterbuffer aangelegd. Hierdoor kan in tijden van zware regenval overtollig water worden opgevangen. De buffer geeft ook de ruimte om het water rustig te laten bezinken wat het grondwaterniveau weer ten goede komt.

Lia Roefs: “De Open Club Klimmen gaat straks bijdragen aan de sociale cohesie van de kern Klimmen. In dit hele traject hebben we gezien dat de betrokken partijen er echt in geloofden. Als een gemeenschap zo gedreven is om een plek te maken waar iedereen samen kan komen, dan staan wij daar als Provincie achter.”

Het Schutterspark krijgt een nieuwe look
Het Schutterspark in Brunssum kijkt met de nieuwe inrichting terug naar haar verleden. Het gebied werd in 1919 ontworpen door landschapsarchitect K.C. van Nes als een volkspark voor de mijnwerkers en hun gezinnen. Om de aloude allure van het bos- en natuurpark aan de oostrand van Brunssum te herstellen heeft IBA Parkstad een subsidie toegekend van 70.000,- euro. Hiermee start de eerste fase in de doorontwikkeling van het park.

Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van de promenade, de verbinding tussen het Schuttershuuske en de vijver die het middelpunt van het park markeert. Door de toevoeging van meer groen en het terugplaatsen van verdwenen historische elementen wordt het gebied weer wat het ooit was. “Een park met een landschappelijk en recreatieve uitstraling, niet alleen voor de inwoners van Brunssum, maar voor de hele regio”, aldus wethouder Hugo Janssen van Gemeente Brunssum. De huidige ligging van de promenade blijft verder onaangetast. De oplevering van de eerste fase staat gepland voor 2024.

IBA
IBA Parkstad is in 2013 gestart in Limburg in samenwerking met de Provincie en de zeven Parkstadgemeenten. In 2021 en 2022, het expojaar van IBA Parkstad, presenteerde IBA de reeds gerealiseerde projecten en projecten die in realisatie zijn. In 2022 eindigde het IBA-proces echter niet. De projecten doorlopen een dynamisch proces en ontwikkelen zich verder, ook na 2022. Projecten kunnen subsidie ontvangen om een IBA-plus op het project te realiseren. De ‘plus’ is een door IBA toegevoegde waarde in kwaliteit of uitvoering op de projecten, die zonder IBA niet of maar deels gerealiseerd kan worden. Doelstelling is dat Parkstad met de projecten vanuit IBA een sterkere en veerkrachtigere regio wordt. Een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!