In­ge­bruik­na­me Bui­ten­ring toe­rit Am­sten­ra­de rich­ting Nuth

PARKSTAD – Op vrijdagmiddag 1 februari 2019 wordt ook de toerit bij de Allee (vanuit Amstenrade richting Nuth) als pilot in gebruik genomen voor verkeer.

Eind vorig jaar is het laatste wegdeel van de Buitenring tussen Nuth en Brunssum als pilot in gebruik genomen. De verkeerssituatie op het onderliggend wegennet is de afgelopen tijd gemonitord en de resultaten zijn positief. De pilot laat zien dat de verkeerssituatie beter uitpakt dan verwacht. Daarom is besloten ook de toerit bij de Allee (vanuit Amstenrade richting Nuth) als pilot in gebruik te nemen. Hiermee is de aansluiting bij de Allee volledig beschikbaar voor verkeer.

Monitoring
De Buitenring kan helaas nog niet rechtstreeks worden aangesloten op de A76, waardoor het verkeer in Nuth nog niet optimaal worden afgewikkeld. Met het in gebruik nemen van deze toerit bestaat de kans dat er een langere wachttijd ontstaat bij kruispunt de Dael in Nuth. Toch wordt de toerit Amstenrade richting Nuth als pilot in gebruik genomen. De verkeerssituatie op het onderliggend wegennet wordt ook de komende tijd nog gemonitord. Als blijkt dat de ingebruikname van deze toerit echt tot onacceptabele situaties leidt bij kruispunt de Dael in Nuth, dan kan de toerit Amstenrade richting Nuth weer worden afgesloten totdat de aansluiting op de A76 voldoende ver gevorderd is om het verkeer goed af te wikkelen. Naar verwachting is dat medio 2019. Volgens de huidige planning is de volledige aansluiting in Nuth inclusief het turboverkeersplein eind 2019 gereed.

Tijdelijke afsluiting
Voordat het vrijdag zo ver is, vinden nog eerst herstelwerkzaamheden plaats aan het asfalt in Nuth. Daarvoor wordt vrijdag, na de ochtendspits, de Buitenring tussen de Allee en Nuth in één richting (richting Nuth) tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Vaesrade. In de middag wordt de Buitenring, inclusief toerit Amstenrade richting Nuth, weer in gebruik genomen.

Overigens geldt voor alle delen die al in gebruik zijn genomen dat er soms nog tijdelijke maatregelen worden getroffen om kleine of soms grotere restklussen te klaren.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!