Inzegening “De weg naar verzoening” op 21 april

ROERMOND – “De weg naar verzoening” wordt op vrijdag 21 april 2017 ingezegend en onthuld in Stadspark de Kartuis te Roermond. Namens het bisdom Roermond zal vicaris-generaal Hub Schnackers de inzegening persoonlijk verrichten.

PAUS FRANCISCUS:
… Paus Franciscus heeft per brief laten weten waardering te hebben voor de inspanningen voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Paus Franciscus
Bron: brief van Paus Franciscus

BERT SMEETS:
… Wij, Mea Culpa, zijn er trots op hier onderdeel van te zijn. Het kunstwerk verbeeld het seksueel geweld tegen kinderen en zal meer dan ooit besproken moeten worden, en…bestreden.
Bert Smeets
Bron: www.bertsmeets.nl/weg-naar-verzoening/

BISDOM ROERMOND:
… Het misbruik is een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk. Dit kunstwerk mag ons eraan herinneren dat Christus steeds omziet naar de minsten onder de mensen. Bovendien sterft Hij voor onze zonden en verrijst Hij in iedereen die oprecht zorg en aandacht heeft voor zijn naasten, vooral voor de armen en de zwakken …
Bisschop Frans Wiertz, Vicaris-generaal Hub Schnackers
Bron: e-mail bisdom Roermond dd 3 februari 2017, woordvoerder Matheu Bemelmans

Foto: v.l.n.r. namens De stichting De weg naar verzoening; de heren Wim Diederen (pm/secr), Frans Beckers (vrz), namens stichting Stadspark de Karthuis, de heren Frank Slenders (bestuurslid), Martin van het Erve (vrz) en geheel rechts namens het bisdom Roermond de algemeen econoom de heer Frank Hamers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!