Langere looptijd voor project Ruimte voor Ruimte

MAASTRICHT – Het project Ruimte voor Ruimte gaat langer duren. Gedeputeerde Staten van Limburg besloten vandaag een voorstel te sturen aan Provinciale Staten om de looptijd van het project te verlengen van eind 2016 tot 2020-2023. Door de economische tegenwind, duurt het momenteel langer om kavels te verkopen. Om het project succesvol te kunnen laten blijven, is meer tijd nodig om de doelstellingen te realiseren. Met de langere looptijd moeten ook afspraken gemaakt worden over financiering. Provinciale Staten besluiten hierover naar verwachting op 12 oktober.

Ruimte voor Ruimte is een project waarbij stallen worden omgezet in bouwkavels. Agrarische bedrijven konden, bijvoorbeeld bij bedrijfsverplaatsing of beëindiging, een slooppremie krijgen waarmee de in onbruik geraakte stallen werden gesloopt. De ruimte die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt om bouwkavels te realiseren.

“Op zich is het een prima project, dat door de jaren heen al veel positieve effecten heeft gehad,” zegt gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Patrick van der Broeck. “Veel buitengebieden zaten op slot voor woningbouw, maar door Ruimte voor Ruimte is bij veel plattelandsgemeenten weer gebouwd kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn veel stallen gesloopt, wat een oppervlakte om te bouwen heeft opgeleverd, die vergelijkbaar is met 120 voetbalvelden. Omdat vanwege de huidige economie de afzet van kavels stagneert, is het noodzakelijk om de looptijd van het project te verlengen.” Van der Broeck ziet beëindiging van het project in 2016, zoals nu nog gepland is, niet als optie:”Dan zijn we simpelweg nog niet klaar. Het project heeft het in zich om voor alle partijen gunstig uit te werken, maar dan moet je ook door zo’n periode van economische tegenwind heen. Natuurlijk kijken we bij Ruimte voor Ruimte ook naar creatieve manieren om mogelijk sneller kavels te verkopen, bijvoorbeeld splitsing in meerdere kavels en nog andere maatregelen, maar al met al is een verlenging nodig zodat deze formule succesvol blijft.”

In totaal is tot nu toe bij 353 bedrijven voor circa 600.000m2 aan stallen gesloopt. Naast de sloop van overtollige stallen ontvingen agrariërs van het Rijk een subsidie voor het inleveren van hun dier-en mestrechten. Hierdoor is er tot nu toe een beperking gerealiseerd van 545.000m3 mest, vergelijkbaar met een 1.635 kilometer lange colonne van 50.000 gierwagens.

Het voorstel van GS wordt op 7 september besproken in de Statencommissie Ruimte en Infrastructuur. Op 12 oktober besluiten Provinciale Staten over het plan.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!