Limburg heeft weer een Limburgse wandelbond

LANDGRAAF – Na de fusie van de NWB en de KBLO ontstond de  KWBN met een regio-afdeling voor Limburg. Na de aankondiging van het verdwijnen van deze afdeling, waardoor het contact tussen de Limburgse leden en het landelijke bestuur ter ver van elkaar af kwamen te staan, is door een aantal wandelverenigingen het initiatief genomen om begin 2018 een nieuwe Limburgse wandel bond op te richten. 

Federatie Limburgse Onafhankelijke Wandelsportverenigingen (FLOW)
De federatie heeft als doel het bevorderen en promoten van het wandelen in georganiseerd verband in algemene zin en de wandeltochten van haar aangesloten leden in het bijzonder. De federatie wil de gezamenlijke belangen van alle aangesloten leden behartigen, zoals (opname in) de Limburgse Wandelagenda, gezamenlijke inkoop, verzekeringen, transportmiddelen, materieel, publiciteit etc.. De federatie wil haar doelen uitvoeren op basis van low profile optreden en zo laag mogelijke kosten, zodat de lasten voor de aangesloten leden minimaal zijn.

FLOW wil dicht(er) bij de georganiseerde wandelsport staan en zorgen voor goede en adequate ondersteuning van de aangesloten verenigingen bij het organiseren van wandeltochten. Vooral ook wil FLOW zorgen voor promotie en bekendheid van de door deze verenigingen georganiseerde tochten en activiteiten. Hiervoor zal gebruikt gemaakt worden van alle mogelijke communicatiekanalen. Zo zal vooral de website een cruciale rol gaan spelen. Via www.FLOW-wandelen.eu zal veel aandacht geschonken worden aan alle georganiseerde tochten in de regio, maar vooral aan de tochten van de aangesloten verenigingen. Naast de website is er een Wandel-App, welke is te downloaden via de website,  ontwikkeld waar alle georganiseerder wandeltochten in Limburg worden vermeld. De wandel-app geeft middels google Maps de route weer naar het betreffende startlokaal van de wandeling en naar de website van de organiserende wandelvereniging.  Sinds kort is er ook een gedrukte wandel agenda ter beschikking omdat de deelnemende wandelverenigingen niet meer worden opgenomen in de Euregio Wandelagenda.  De gedrukte wandel agenda is gratis te verkrijgen bij alle inschrijflokalen van georganiseerde wandelingen.  Ook kun je alles volgen van alle wandelingen van FLOW  op  https://www.facebook.com/flowwandelen/ meld je aan en klik op volgen.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!