Magisch Maastricht 2021 geannuleerd

MAASTRICHT – Magisch Maastricht 2021 gaat definitief niet door. De organisatie heeft dit bericht op haar website geplaatst:

Na intensieve gesprekken en afstemming hebben gemeente Maastricht en stichting Winterevents Maastricht besloten de concessieovereenkomst Magisch Maastricht op het Vrijthof met wederzijds goedvinden te beëindigen. De organisatie geeft aan de risico’s i.v.m. de onzekerheden rondom Corona op dit moment te groot te vinden om dit grootschalige evenement dit jaar te organiseren.

Tijdens de persconferentie van 14 september 2021 heeft de overheid de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Per 25 september 2021 mogen evenementen buiten weer op volle capaciteit georganiseerd worden en is de anderhalve meter maatregel losgelaten. Tegelijkertijd is een coronatoegangsbewijs in onder andere restaurants, cafés en op bepaalde (onderdelen van) evenementen verplicht gesteld voor personen vanaf 13 jaar. In november bekijkt het kabinet of er verder kan worden versoepeld, maar het kabinet waarschuwt dat ook strengere regels weer tot de mogelijkheden behoren.

“Zeker als de aantallen besmettingen en opnames in de ziekenhuizen weer oplopen kunnen bepaalde maatregelen weer volledig of gedeeltelijk worden ingesteld. Het OMT verwacht ook dit najaar weer een aanzienlijke coronagolf waardoor wij rekening moeten houden met het scenario van extra maatregelen. De organisatie van Magisch Maastricht op het Vrijthof vergt veel organisatiekracht en hoge investeringen vooraf. Mocht het evenement als gevolg van overheidsmaatregelen alsnog niet door kunnen gaan, of korter of beperkt worden in omvang, dan heeft dat grote (financiële) gevolgen. Ook voor de deelnemers en leveranciers. De organisatie kan in tegenstelling tot vele andere organisaties geen aanspraak maken op steunmaatregelen voor evenementen van de overheid, noch heeft zij de mogelijkheid om het evenement te verplaatsen naar een later moment. Daarbij komt dat het handhaven van een coronatoegangsbewijs voor duizenden bezoekers per dag volgens ons een enorme, zo niet onmogelijke, opgave is. Het organiseren van een grootschalig winterevenement van 36 dagen brengt daarom veel onzekerheden en voor ons onvoldoende beheersbare risico’s met zich mee”, aldus Stichting Winterevents Maastricht.

Wethouder John Aarts: “De gemeente Maastricht kan deze onzekerheden en risico’s niet wegnemen. Het zijn immers landelijke besluiten. Gemeente Maastricht heeft begrip voor het feit dat Stichting Winterevents Maastricht aangeeft deze risico’s niet te kunnen nemen voor de organisatie van Magisch Maastricht op het Vrijthof editie 2021.” De gemeente Maastricht en stichting Winterevents Maastricht hebben constructief overleg gevoerd om oplossingen te bespreken, waaronder een alternatieve invulling. Zij hebben echter geen consensus kunnen bereiken over de (financiële) voorwaarden.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!