Missionarissen van Mariannhill vertrouwen kloostercomplex in Arcen toe aan Het Limburgs Landschap

ARCEN – De Missionarissen van Mariannhill uit Arcen dragen op termijn hun missiehuis met bijbehorende gronden over aan Stichting Het Limburgs landschap. Op deze wijze zijn de Nederlandse leden van Mariannhill er van verzekerd dat begraafplaats en kapel in stand blijven en voor het missiehuis gezorgd blijft worden. De verkoop aan Het Limburgs Landschap wordt definitief als de laatste bewoner is overleden of om andere redenen vertrekt. Op 16 maart is daartoe een overeenkomst gesloten.

De Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill staat in Noord-Limburg ook bekend als Missiehuis Sint Paul. Het aantal in Limburg wonende leden is sterk gedaald. Reden voor hen om na te denken over de toekomst van hun huidige verblijfplaats. Het missiehuis met bijbehorende gronden is een voor de natuur waardevolle schakel tussen Landgoed de Hamert en de gebieden Dorperheide en Landgoed Arcen. Stichting het Limburgs Landschap heeft veel ervaring met het beheer van zowel groen als gebouwd erfgoed in deze streek, reden waarom de missionarissen contact zochten met Het Limburgs Landschap om zo het duurzame beheer van hun erfgoed veilig te stellen.

De Missionarissen van Mariannhill ontlenen hun naam aan een in 1882 door de Oostenrijkse Abt Franz Pfanner gestichte Trappistenabdij nabij Durban in Zuid-Afrika. De op zich streng beschouwende monnikengemeenschap begon spoedig met de actieve missionering van uitgestrekte gebieden in de provincie Natal. De daaruit ontstane spanningen met de levensregel van de Trappisten leidden op gezag van Paus Pius X tot de afscheiding van dit klooster van de Trappistenorde in 1909. Het klooster werd een zelfstandige actieve missiecongregatie onder de naam ‘Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill’. Vanuit Zuid-Afrika werd in 1911 het natuurgebied Klein Vink ten noorden van Arcen gekocht waar in de loop der jaren het grote opleidingsinstituut voor toekomstige missionarissen onder de naam St. Paul werd gevestigd. Dit grote gebouw dat al in 1914 werd gebouwd, is ondertussen gesloopt (1978), al zijn op het terrein van het huidige recreatiepark Klein Vink nog een boerderij herkenbaar en natuurlijk de sfeervolle kapel die tegenwoordig als ruimte dient voor culturele activiteiten onder de naam Franz Pfannerhuis.

Erfgoed veiligstellen
Door de omvorming naar recreatiepark en de daardoor noodzakelijke sloop van het missiehuis was er behoefte aan een nieuw klooster voor de toenmalige missionarissen. Zo ontstond in 1974 in de rustige bossen naast het drukke recreatiepark een nieuw klooster in karakteristieke laagbouw. Juist die combinatie van bos, park, kerkhof en klooster maakt het een bijzonder erfgoedcomplex. Nu woont er nog een kleine groep missionarissen. De verkoop aan Het Limburgs Landschap wordt definitief als de laatste Nederlandse missionaris is overleden of om andere redenen vertrekt. De uitgestelde verkoop geeft Het Limburgs Landschap de gelegenheid de koopsom bij elkaar te sparen. De komende jaren zullen ook gebruikt worden om passende herbestemmingsplannen uit te werken.

Afspraken
Het behouden en beheren van natuur en cultuurhistorisch (religieus) erfgoed is een belangrijke doelstelling van Stichting het Limburgs Landschap. Met deze bijzondere aankoop neemt de Stichting diverse verplichtingen op zich. Zo garandeert Het Limburgs Landschap dat de geschiedenis van de missionarissen zichtbaar blijft. Daartoe wordt het kerkhof in stand gehouden en zal de sfeervolle kapel een plek voor rust en bezinning worden. Voor de pastorie en het missiehuis wordt een passende herbestemming gezocht die minimaal de kosten van het onderhoud van het complex voor de lange toekomst garandeert.

Identiteit
De gronden van het missiehuis liggen op een strategische plek in De Maasduinen. Dit gebied heeft een eigen verhaal over stuifduinen, een landschapsvormende Maas en “woeste” grond. De missionarissen van Mariannhill hebben daar hun eigen bijzondere verhaal aan toegevoegd. Dat bepaalt de identiteit van deze plek. Door het verdwijnen van hun eerste missiehuis en de verkoop van het grootste deel van hun oude landerijen aan een nabijgelegen recreatiepark, is de geschiedenis van de missionarissen al voor een groot deel vervaagd. Door de overdracht aan Het Limburgs Landschap blijft op het huidige terrein van St. Paul het verhaal van Mariannhill tot in lengte van jaren beleefbaar.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!