Nieuwe coalitie voor Roermond

ROERMOND – Roermond heeft een nieuwe coalitie die bestaat uit CDA (5 zetels), PvdA (4), DS (2), GL (2), SPR (1), RS (1) en D66 (1). Beoogd wethouders zijn de zittende wethouders Wim Kemp (CDA) en Gerard IJff (PvdA), naast Marianne Smitsmans-Burhenne (GL) en Ferdinand Pleyte (D66).

De nieuwe coalitie zal aantreden, zodra de commissie benoembaarheid wethouders haar taak heeft afgerond: de integriteit toetsen en de gemeenteraad over de benoembaarheid adviseren. De geplande datum is de raadsvergadering van 20 december aanstaande en anders een raadsvergadering op een nog nader te bepalen datum in januari 2013.

Uitgangspunt voor de nieuwe coalitie blijft het coalitieakkoord 2010-2014, voorzien van drie accenten: sociaal, duurzaam en transparant.

Op 23 oktober jongstleden is de VVD-fractie uit de coalitie gestapt. Gebruikelijk is dat de grootste nog zittende coalitiepartij, in dit geval het CDA, aan zet is om een nieuwe coalitievorming in gang te zetten. Daarin is het voortouw genomen door CDA-fractievoorzitter Angely Waajen-Crins. Er is een informateur van buitenaf benoemd in de persoon van Yvonne van Rooij. Deze heeft op 20 november jongstleden verslag uitgebracht, met de aanbeveling om drie formateurs te benoemen. Dat zijn Angely Waajen-Crins (CDA), Marianne Smitsmans-Burhenne (GL) en Els Thissen-Heynen (PvdA) geworden.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!