Nieuwe stap naar in beeld brengen natuurlijk kapitaal

DEN HAAG – Het RIVM gaat samen met gemeenten aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in kaart te brengen. Dit is vastgelegd in de City deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’.

Ondertekening vindt plaats tijdens de Europese conferentie ‘Evidence-based policy making for sustainable cities’ in Utrecht. Tijdens deze door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Utrecht en het RIVM georganiseerde conferentie presenteert de Europese Commissie een beoordelingskader waarmee steden de waarde van ecosystemen kunnen meewegen bij stedelijke ontwikkeling.

“We weten dat we zuinig moeten zijn op ons natuurlijk kapitaal: water, bodem en lucht zijn de basis voor ons bestaan en voor onze economie. Groen en water in de stad spelen een belangrijke rol bij het aanpassen aan klimaatverandering: het zorgt voor verkoeling en het opvangen van overtollig (regen)water”, aldus directeur-generaal André van der Zande van het RIVM. “Het lukt ons steeds beter om de waarde van ecosystemen daadwerkelijk te kwantificeren. Met deze City deal neemt Nederland hierin het initiatief.”

Binnen het samenwerkingsverband delen gemeenten, private partijen en kennisinstituten gebruikerservaringen en nieuwe kennis om de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) nog beter te laten aansluiten bij de behoefte in de uitvoeringspraktijk. Het RIVM beheert de website ANK, waarop het natuurlijk kapitaal van Nederland in een groot aantal kaarten wordt gepresenteerd en binnenkort ook afwegingstools voor besluit- en planvorming worden aangereikt.

TEEB-stadtool
De City deal beoogt ook om de TEEB-stadtool, een instrument om groen en blauw in de stad te waarderen, verder te verfijnen met locatiespecifieke informatie en deze onder te brengen bij de ANK. Zo wordt voor gemeenten en hun inwoners duidelijk hoe natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. Het versterkt de samenwerking tussen ruimtelijk ontwerpers, hydrologen, civieltechnici, ecologen, milieu- en gezondheidsdeskundigen in planprocessen.

De City deal is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Onder de partners bevinden zich naast het RIVM de Hogeschool van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen.

De opdrachtgevers van de TEEB-stadtool en van de ANK, respectievelijk het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu steunen deze deal. Ook private partijen zoals de Branchevereniging VHG (koepelorganisatie voor hoveniers), de Coöperatie van Burgercoöperaties en -platformen (DCS), de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL) en het adviesbureau TAUW tekenen mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!