Overeenkomst start van snelle fietsroute ondertekend

MAASTRICHT – Met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst vandaag voor deze fietsroute* tussen Maastricht en Sittard-Geleen door Provincie Limburg, gemeenten Maastricht, Meersen, Beek en het Programmabureau Maastricht Bereikbaar komt de realisatie van de eerste fase van dit fietstraject in Zuid-Limburg een stap dichterbij. Planning is dat werkzaamheden door de gemeenten Beek en Meerssen in de vroege zomer van 2018 moeten zijn afgerond.

*Deze fietsroute is bedoeld voor langeafstandsverkeer. Kenmerken van deze routes zijn; het directer verbinden van kernen, een  comfortabel  wegdek en  voldoende ruimte voor de fietsers. Deze routes  worden  ook ingezet  in verband met filebestrijding.”

Comfortabeler en veiliger fietsen
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de voorbereiding om de eerste fase – die werkzaamheden in de gemeenten Beek en Meerssen betreft – van de snelle fietsroute te kunnen gaan uitvoeren. Dat moment is nu aangebroken waardoor de overheden door middel van een uitvoeringsovereenkomst over kunnen gaan tot een gunningstraject voor de werkzaamheden in beide gemeenten. Streven is om na de zomer 2017 te kunnen gunnen.

Daarnaast werken de gezamenlijke overheden verder aan de vervolgfasen van de werkzaamheden aan de fietsroute tussen gemeenten Meerssen en Maastricht en tussen gemeenten Beek en Sittard-Geleen. Als de route gereed is kunnen fietsers sneller, comfortabeler en veiliger gebruik maken van de bestaande fietsinfrastructuur. Zo worden onder andere bestaande fietspaden verbreed en wordt oversteken veiliger. Daarnaast wordt op sommige punten ook nieuwe infrastructuur gerealiseerd zoals de fietsbrug in gemeente Beek bij de kruising Europalaan. Deze aanpassing levert een belangrijke bijdrage aan een veilige en snelle fietsrit.

Limburg fietsprovincie
De Provincie Limburg is een fietsprovincie bij uitstek, waar de komende jaren fors wordt geïnvesteerd op het gebied van regionale en grensoverschrijdende snelfietsroutes en belevingsroutes. De fiets is het vervoersmiddel van de 21e eeuw. In onze stedelijke dynamiek, maar ook recreatief door onze hele Provincie is de opkomst van de fiets ongekend.

Stimuleren gunstig fietsklimaat
Door de realisatie van de snelle fietsroute wordt een belangrijke bijdrage geleverd om het fietsklimaat in de provincie te stimuleren en wordt forenzen een volwaardig alternatief geboden voor reizen met de auto. Hierdoor wordt een positieve bijdrage geleverd aan de vermindering van files en vermindering van de CO2-uitstoot dat bijdraagt aan een verbetering voor de leefbaarheid met zich meebrengt. Bovendien heeft extra bewegen ook een positief effect op de gezondheid van mensen.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!