Parel Anstelvallei bij Kerkrade nog mooier

Op dinsdag 19 december werd de officiële start gegeven van de opwaardering van de Anstelvallei in Kerkrade waardoor het gebied nog mooier wordt door de aanleg van nieuw bos, scheerheggen, lanen en wandelpaden. Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening), gedeputeerde Hubert Mackus (Natuurbeleid/Nationaal Landschap) en Wilfred Alblas, (directeur Stichting het Limburgs Landschap), verrichtten symbolisch de eerste werkzaamheden door met de schop de eerste nieuwe aanplant in de grond te zetten.

Samenwerking
In 2015 droeg de gemeente Kerkrade de Anstelvallei over aan Stichting het Limburgs Landschap. Meteen werd door Het Limburgs Landschap begonnen met de restauratie van Hoeve Nieuw Ehrenstein, waar in de toekomst vakantiewoningen, een bezoekerscentrum en een horecagelegenheid in gevestigd zal worden. Er lag ook een toeristisch gebiedsplan om de bijzondere waarden van het gebied te versterken door de aanleg van extra landschapselementen en meer natuur om daarmee de belevingsmogelijkheden voor de Anstelvallei van streekbewoners en toeristen te vergroten. De provincie Limburg, de gemeente Kerkrade, de Stadsregio Parkstad Limburg, Waterschap Limburg en de Stichting het Limburgs Landschap trekken samen op om het plan tot uitvoer te brengen, gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting de Versterking.

Werk in uitvoering
Met de komende werkzaamheden wordt een eerste groene impuls gegeven om de Anstelvallei mooier, aantrekkelijker maar ook veiliger te maken. Met het oog op dit laatste punt wordt onderhoud uitgevoerd aan bomen die grenzen aan particuliere tuinen, openbare paden en wegen. Een aantal bomen kan bij storm, problemen en schade veroorzaken. Deze zullen worden geveld en daarnaast worden overhangende takken bij particulieren en wandelpaden terug gesnoeid.

Naast veiligheid wordt er 4 hectare nieuw bos aangelegd. Daarmee wordt de ringweg rondom Kerkrade van de Anstelvallei onttrokken, maar er worden ook een aantal doorkijkjes gerealiseerd om gebruikers van de rondweg te attenderen op de schoonheid van de vallei.

Verder worden er twee lanen en een nieuwe hoogstamboomgaard aangeplant. Oude weidepalen en prikkeldraad worden opgeruimd en deels vervangen door nieuw, zodat ook in de toekomst de bloemrijke graslanden begraasd kunnen worden. Hier zal ook 1000 meter nieuwe scheerheg worden aangelegd. De ecologische kwaliteit van de bronbeekjes wordt verhoogd. Om daar optimaal van te kunnen genieten wordt ook nog eens 2 km nieuw wandelpad gerealiseerd.

Wilfred Alblas [Het Limburgs Landschap], wethouder Tim Weijers [gemeente Kerkrade] en gedeputeerde Hubert Mackus [Provincie Limburg] verzorgen de eerste aanplant van een laan met fladderiepen om daarmee het startsein te geven voor een groene opwaardering van de Anstelvallei bij Kerkrade.
Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!