ParkCity Live en Bruis gaan samenwerken

HEERLEN/MAASTRICHT – De popfestivals ParkCity Live (in juli in Parkstad) en Bruis (in september in Maastricht) gaan samenwerken. Beide festivals zijn qua schaalgrootte (15.000-25.000 bezoekers) gelijk aan elkaar, het al dan niet heffen van een entreeprijs is waar zij van elkaar verschillen. Bruis is gratis toegankelijk en voor ParkCity Live betaalt de bezoeker entree. Festival Bruis, met festivaldirecteur Wim Smeets, wordt jaarlijks door de Muziekgieterij in Maastricht georganiseerd en ParkCity Live is een particulier initiatief en de directie wordt gevoerd door Hans Paul Nieskens (o.a. ex-manager van Volumia! & Rowwen Hèze).

Beiden ambiëren een (Eu-)regionaal pop- en cultuurfestival.
De regiofestivals versterken elkaar door een gezamenlijke inkoop van productionele zaken en personeel, door het uitwisselen van ervaringen en ideeën en door ondersteuning in elkaars programmering. Ook het gezamenlijk aanvragen van subsidies schept nieuwe kansen voor zowel ParkCity Live als Bruis.

Nieskens: ‘Van concurrentie is geen sprake. We bedienen ieder onze eigen doelgroep en doelgebied in een andere periode. We hebben dezelfde ideeën over de invulling van het festivalterrein en soort programmering. De samenwerking is niet alleen goed voor ons, maar ook voor de (Eu)regio. Als de kwaliteit en het bestaansrecht van zowel ParkCity Live als Bruis op deze manier beter gewaarborgd kan blijven, dan is dat goed voor heel Zuid-Limburg’.

Smeets: ‘De bezoeker is uiteindelijk de grote winnaar. Als je je meer kunt concentreren op de inkleuring van het festival door veel sneller te schakelen bij de inkoop van alle productionele zaken, komt dat de kwaliteit alleen maar ten goede. Graag willen wij ons bestaande imago van ‘vernieuwend, groen en vooral gezellig’ nog meer in het licht zetten. We vinden dat we daar met deze samenwerking meer ruimte voor krijgen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!