Part­ners ver­nieu­wen af­spra­ken voor trans­for­ma­tie ENCI-ge­bied

MAASTRICHT – Châlet d’n Observant vormde 17 februari het decor voor de formele vernieuwing van de afspraken ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied. Met de officiële ondertekening van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst maken de partners een belangrijke doorstart in de transformatie van dit waardevol en uniek gebied in Maastricht.

Vernieuwde samenwerking
Met de ondertekening van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen de contractpartijen: Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (SPA), Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied (SOME) en Limburg Real Estate (LRE), hun ambitie om samen verder uitvoering te geven aan het transformatieplan voor het ENCI-gebied.
William Gerardu, voorzitter SPA: “Na de scepsis die ik aanvankelijk had bij de wens van meerdere partijen om te komen tot een nieuwe vorm van samenwerken, heb ik er nu vertrouwen in dat we met deze vernieuwde overeenkomst op constructieve wijze verder kunnen werken aan een mooie toekomst voor dit gebied”.

Het Plan van Transformatie (PvT) uit 2010 werd in december 2021 geactualiseerd. De wijzigingsovereenkomst die vandaag werd onderschreven, vloeit voort uit de koers die in de actualisatie werd vastgelegd. Als gevolg van de verkoop van het ENCI bedrijventerrein aan LRE begin vorig jaar, neemt LRE als contractpartij de nog openstaande verplichtingen van ENCI inzake het PvT over. Hiermee wordt na een aanwezigheid in Maastricht van bijna 100 jaar vandaag officieel afscheid genomen van ENCI. “Wij blikken tevreden terug op de transformatie-opdrachten die sinds 2010 zijn gerealiseerd. Voor ENCI was het belangrijk dat de nieuwe eigenaar bijzondere aandacht zou besteden aan het verleden en de erfenis van de site en er samen met de partners een positief vervolg aan zou breien. Wij hebben alle vertrouwen in LRE en zijn blij dat deze ondertekening een nieuwe fase inluidt, waarbij het bedrijf de resterende ambities officieel kan vormgeven.“

Wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling, Frans Bastiaens: “Vandaag zetten we als gemeente samen met álle PvT-partijen het licht op groen voor een verdere, duurzame ontwikkeling van het voormalig ENCI-gebied in al zijn bijzonderheden. Deze wijzigingsovereenkomst is meer dan een officiële akte. Het is ook een hernieuwd vertrouwen van de partijen in een positieve samenwerking inzake de transformatie van dit bijzonder stukje Maastricht”.
Lia Roefs, gedeputeerde voor Water, Wonen, Ruimte en Landbouw vult aan: “Er is in de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt. Dat is uitgemond in een gedragen, nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarvan de uitvoering snel op het terrein zichtbaar zal zijn”.

De voortgang van de gemaakte afspraken zal worden gemonitord door een bestuurlijke Stuurgroep, die wordt ondersteund door een uitvoerende Projectgroep waarin alle partners vertegenwoordigd zijn. Hiermee komt er meer directe sturing bij de betrokken partijen te liggen.

Samenhangend pakket van afspraken
Eén van de elementen die op basis van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd is de overdracht van de lage overgangszone (38+ NAP) – de strook tussen de groeve en de hoge overgangszone – van SOME aan Natuurmonumenten.
Frans Reijnen, gebiedsmanager van Natuurmonumenten voor de Sint-Pietersberg: “Nu alle partijen de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, kan Natuurmonumenten de volgende stappen zetten. In samenwerking met de partners gaan we de lage overgangszone verder ontwikkelen met meer aandacht voor bezoekersontvangst door Natuurmonumenten, buitenactiviteiten en horeca. Ook willen we speelnatuur van OERRR realiseren, waar kinderen de natuur ontdekken door te spelen met mergel, zand, stenen en water en zo een unieke ervaring opdoen. Een deel van de diepe groeve zal op termijn ook zonder begeleiding toegankelijk zijn. We zullen de verhalen van de groeve terplekke op een aantrekkelijk wijze toegankelijk maken voor bezoekers.”

De hoge overgangszone (50+ NAP) wordt door ENCI overgedragen aan de Gemeente Maastricht. Als de toekomstige invulling van het voormalig ENCI-bedrijventerrein duidelijk is, zal deze zone in verkoop gaan.
Tot slot wordt SOME, de stichting die in 2010 werd opgericht voor kwaliteitsbewaking van het Plan van Transformatie en voor ontwikkeling van de overgangszone, opgeheven. Door de vernieuwing van afspraken valt de ontwikkeltaak weg. De toezichthoudende taak wordt vormgegeven door de inrichting van de Stuurgroep. Fedor Coenen, voorzitter SOME: “We zijn blij met de hernieuwde verbintenis van Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Natuurmonumenten, SPA en LRE tot de ontwikkeling van het ENCI-gebied. Daarmee sluit, in goed overleg, het boek voor onze stichting. Terugbladerend zien we dat mede vanuit SOME mooie resultaten zijn bereikt, waarop de komende jaren voortgebouwd zal worden“.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!