Publieksopgravingen Slot Schaesberg gaan dit seizoen van start

LANDGRAAF – Slot Schaesberg in Landgraaf start met ingang van de naderende seizoensopening met nieuwe publieksopgravingen, waarbij op de plek van het oude kasteel de eeuwenoude funderingen worden blootgelegd.

Onlangs is daarvoor een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen, naast een eerdere bijdrage van de Provincie Limburg. Bezoekers van Slot Schaesberg kunnen de opgravingen vanaf de start van het project (begin april) nabij bekijken, en zelfs meehelpen. Het project wordt begeleid door archeologisch adviesbureau RAAP.

Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg: “In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn hier diverse opgravingen uitgevoerd door de toenmalige TH Delft, maar dat onderzoek is nooit uitgewerkt. In 2019 hebben wij archeologische vondsten afkomstig uit deze opgravingen, uit een collectie van een voormalig werknemer van de TH Delft, uit Frankrijk overgebracht naar het provinciaal archeologisch depot De Vondst in Heerlen. Alle vondsten en onderzoeken willen we nu samenbrengen om op die manier, samen met het publiek, meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van Slot Schaesberg.’’

Het gebied binnen de oude kasteelmuren zal vanaf begin april opnieuw zorgvuldig en systematisch opgegraven worden. We zijn deels op de hoogte over wat we gaan aantreffen. Naar verwachting worden historische funderingsrestanten van de diverse bouwfases, die teruggaan tot de 14e eeuw, blootgelegd. We verwachten echter ook nieuwe kennis op te doen, mede door de inzet van moderne technieken.

Tijdens het onderzoek zal het publiek actief worden betrokken bij de werkzaamheden: amateurarcheologen, bewoners uit de regio, toeristen en dagjesmensen. Naast de bezoekers worden onze vrijwilligers door de archeologen getraind. Klein: “Het doel is om op deze manier het publiek in aanraking te laten komen met alle facetten van archeologisch onderzoek, waaronder opgravingsmethoden, het verwerken van data, vondsten, monsters en tekeningen.”

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!