Samenwerking Stichting het Limburgs Landschap en Magnifiek Zuid-Limburg

WITTEM – Stichting het Limburgs Landschap en Magnifiek Zuid-Limburg gaan samenwerken om de prachtige natuur en erfgoedlocaties in Zuid-Limburg te promoten en veilig te stellen voor de toekomst.

Hiertoe zal Magnifiek Zuid-Limburg (waartoe ook de social media accounts Zuid-Limburg, Magnifiek Maastricht en Zondag in het Zuiden behoren) een nieuwe website lanceren en alle tot haar beschikbare sociale media inzetten, waaronder Twitter, Instagram, Facebook en YouTube.

Nieuwe website
Op de nieuw te lanceren website www.magnifiekzuidlimburg.nl (publicatie medio juli/augustus) zal middels een introductiepagina uitgebreid aandacht worden besteed aan de natuurgebieden en erfgoedlocaties van Het Limburgs Landschap met als doel bezoekers uit te nodigen daar te komen wandelen, maar ook om bezoekers te informeren over alle werkzaamheden en doelstellingen van de stichting. Tevens zal er op de website een Agenda worden gepubliceerd waarop alle data van rondleidingen en excursies van Het Limburgs Landschap vermeld zullen worden.

Nieuwe wandelingen in en in de omgeving van natuurgebieden Het Limburgs Landschap
Op de website zullen bestaande en nieuwe wandelroutes in Zuid-Limburg gepubliceerd worden (onder de lijn Sittard-Geleen) in en in de directe omgeving van de natuurgebieden en erfgoedlocaties van Het Limburgs Landschap. Deze routes kunnen tegen een kleine vergoeding (EU 2,50) gedownload worden en EU 1,- van de opbrengsten per wandeling, komt ten goede van Het Limburgs Landschap. Wandelaars ontvangen hiervoor de plattegrond, de routebeschrijving en het GPX-bestand van de route. Bij de lancering zullen zo’n 25 routes worden gepubliceerd en dit aantal zal verder stijgen naar zo’n 50 tot maximaal 75 routes.

50% van opbrengsten ten goede van Het Limburgs Landschap
Magnifiek Zuid-Limburg neemt alle investerings- en operationele kosten voor haar rekening en voert alle (promotie)werkzaamheden voor niets uit, met uitzondering van de verkoop van de wandelroutes: na aftrek van de (transactie)kosten per verkochte wandeling, wordt het resterende bedrag van EU 2,- verdeeld, waardoor Magnifiek Zuid-Limburg hier per wandeling EU 1,- voor ontvangt en Het Limburgs Landschap de andere EU 1,-. Bezoekers kunnen vervolgens aangeven welke bestemming hun aan Het Limburgs Landschap gedoneerde euro krijgt: t.b.v. de aankoop van een nieuw natuurgebied/erfgoedlocatie, t.b.v. onderhoud van natuurgebieden en/of erfgoed of t.b.v. materiaalkosten. Om maximale transparantie te geven, zal op de website real-time worden weergegeven hoeveel geld er zodoende dagelijks ten goede komt van Limburgs Landschap.

Over Stichting het Limburgs Landschap
Het Limburgs Landschap zorgt voor het duurzame behoud van karakteristieke landschappen in Limburg met de bijbehorende natuur en erfgoed. We doen dat voor en ook met de samenleving. Zo dragen we bij aan een leefbaar Limburg, ook voor de generaties na ons. We beschermen waardevolle landschappen met de bijbehorende natuur- en erfgoedwaarden door ze aan te kopen, te ontwikkelen of te restaureren en duurzaam te beheren. Die ensembles met hun natuurlijke rijkdom vertellen het verhaal van Limburg en vormen mede de Limburgse identiteit. We vinden het belangrijk dat mensen dit kunnen beleven en stelt daarom deze gebieden open en geeft onze gebouwen een passende herbestemming.

Over Magnifiek Zuid-Limburg
Magnifiek Zuid-Limburg werd in november 2015 op Twitter opgericht door Govert van Eerde, in de zomer beter bekend als Gio Gelato (Italiaans IJs) uit Wittem. Magnifiek Zuid-Limburg toont sindsdien al het moois dat aan het Zuid-Limburgse landschap is toevertrouwd en retweet/deelt/repost de mooiste (wandel)foto’s van volgers. In december 2020 kwamen daar Instagram en Facebook bij (met wandelingen van soms wel 25 tot 30 foto’s per post) en in mei 2022 werd het Instagram account Zuid-Limburg overgenomen. Tevens werd in datzelfde jaar het Instagram account Magnifiek Maastricht gelanceerd en in mei 2023 werd ook het Instagram account Zondag in het Zuiden overgenomen. In totaal heeft Magnifiek Zuid-Limburg zodoende ruim 75.000 volgers, maar door o.a. deelacties, retweets en promoties werden in 2022, verspreid over alle sociale mediakanalen, meer dan 3.250.000 mensen bereikt.

Foto: Govert van Eerde (L), oprichter Magnifiek Zuid-Limburg en de heer Wilfred Alblas (R), Directeur Bestuurder Stichting het Limburgs Landschap ondertekenen de 5-jarige samenwerkingsovereenkomst

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!