Scholingsfonds Noord-Limburg krijgt vervolg

VENLO – De Provincie stelt een subsidie beschikbaar van 209.000 euro voor het regionaal project Scholingsfonds. Doel van dit project is werkzoekenden te scholen, zodat zij hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. In 2014-2015 werd dit project al succesvol uitgevoerd door het UWV en de zeven regiogemeenten.

“De huidige arbeidsmarkt vraagt om beter gediplomeerd en gekwalificeerd personeel,” stelt wethouder Hanno Lamers (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). “Tegelijkertijd is het door de krapte op de arbeidsmarkt steeds lastiger om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen. Het is daarom nodig om te investeren in scholing, zodat werkzoekenden een betere kans hebben op het vinden van een baan. Met dit Scholingsfonds kunnen we daarin voor veel mensen iets betekenen.”

De subsidie wordt in de vorm van een scholingsvoucher aan de werkgever uitgereikt. Die kan hiermee een gedeelte van de benodigde scholing betalen van degene die hij een baan wil aanbieden. Per deelnemer gaat het om maximaal € 2.500. Met dit project kan dus voor minimaal 83 werkzoekenden de kans op werk worden vergroot.

Voor het eerste project Scholingsfonds in 2014 – 2015 stelde de Provincie 550.000 euro beschikbaar voor de zeven regiogemeenten in Noord-Limburg. Van dit geld zijn 374 werkzoekenden geschoold, 187 van hen kwamen uit Venlo. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de Venlonaren die gebruik hebben gemaakt van de bijdrage in de scholingskosten inmiddels geheel of gedeeltelijk weer aan het werk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!