Slen­aken be­ter be­schermd te­gen hoog­wa­ter

SLENAKEN – Door de Gulp te verbreden en aanpassingen te doen in de kern van Slenaken, is het dorp in de toekomst beter beschermd tegen wateroverlast. Aanleiding voor deze maatregelen is het hoogwater in Slenaken in 2012, toen de Gulp binnen korte tijd ver buiten haar oevers trad.

De overstroming van de Gulp in 2012 veroorzaakte grote overlast en schade in de kern van Slenaken. Waterschap Limburg, de gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg sloegen de handen ineen om dit in de toekomst te voorkomen. Binnen het project ‘Aanpak wateroverlast in het Gulpdal’ werkten de partners samen om het beschermingsniveau tegen hoogwater sterk te verhogen.

Maatregelen
Een belangrijke maatregel is dat de Gulp is verbreed en een drempel in de Gulp (een doorwaardbare plaats, ook wel ‘Voorde’ genoemd) is verwijderd, waardoor de doorstroomcapaciteit groter is gemaakt. Op verschillende dalhellingen zijn bomen en struiken geplant om de afstroming van de hellingen te beperken. Daarnaast zijn in de kern van Slenaken waterkerende muren en een grondwal gerealiseerd. De omgeving werd nauw betrokken bij de planvorming met bewonersbijeenkomsten en een meedenkgroep.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!