Snel, veilig en gezond fietsen

MAASTRICHT – Het provinciebestuur heeft goedkeuring gegeven voor de aanleg van een fietsverbinding tussen Heuvelland en Parkstad. Hiermee wordt 6,3 kilometer toegevoegd aan het netwerk van Limburgse fietstrajecten. Naast de verbetering van de fietsroute wordt ook gewerkt aan de waterhuishouding op het traject.

Sneller, veiliger en gezonder
Met het traject wordt 6,3 kilometer toegevoegd aan het netwerk van Limburgse fietstrajecten. Het besluit betreft de fietsroute tussen het Heerlens Parkstad, via Ubachsberg naar Wijlre in het Heuvelland.

Verwacht wordt dat het traject er toe leidt dat een deel van het huidige woon-werkverkeer en scholieren en studenten gebruik maken van de fietspaden. Daarnaast krijgt ook het toerisme een betere toegang tot twee Natura 2000-gebieden: het Geuldal in het westen en Kunderberg in het oosten. Gedeputeerde Maarten van Gaans (infrastructuur): “De verbetering van deze verbinding leidt niet alleen tot minder drukte maar ook tot meer verkeersveiligheid. Bijkomend voordeel is natuurlijk de gezondheidswinst en de ontsluiting voor recreatie en toerisme.”

Water
Naast de verbetering van de fietsroute, wordt ook gewerkt aan de waterhuishouding op de route. In samenwerking met Heerlen, Voerendaal, Gulpen-Wittem en Waterschap Limburg maatregelen genomen om klimaat gerelateerde wateroverlast op het traject te voorkomen. Dit programma heet ‘Water in Balans’ en is er op gericht om 4 nieuwe regenwaterbuffers aan te leggen, die tijdelijk regenwater kunnen opvangen en dit gedoseerd afvoeren. Van Gaans: “De samenwerking tussen verbetering van de fietsroute voor duurzaam vervoer en het voorkomen van wateroverlast op de fietsroute, is een voorbeeld van Limburgse samenwerking tussen provincie, gemeenten en waterschap.”

Financiën
De financiering van het fiets-gerelateerde deel van dit project vindt gedeeltelijk plaats op subsidiebasis, waarbij ongeveer 40% van de kosten gedragen wordt door de provincie (afkomstig vanuit het Beleidsplan Fiets 2019-2023 ‘Focus op Fiets’). Daarnaast heeft Regiodeal Parkstad een bedrag van 150.000 euro aan subsidie toegekend voor het gedeelte bij de Daelsweg. Het resterende bedrag van 3,5 miljoen euro is door de betrokken gemeenten gereserveerd. Het water-gerelateerde deel kost 2,1 miljoen en wordt gefinancierd door het Waterschap, waarmee de totale inzet op 8 miljoen euro komt.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!