Valkenburg aan de Geul anticipeert op ‘heropening’ toeristenstad

VALKENBURG – Als vanaf 1 juni diverse corona-maatregelen worden versoepeld, wordt het naar verwachting ook weer drukker in Valkenburg aan de Geul. Horecagelegenheden mogen vanaf die datum weer (beperkt) open. Samen met ondernemers worden maatregelen getroffen om een bezoek aan Valkenburg aan de Geul zo veilig mogelijk te laten verlopen. Stelregel hierbij is: Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.

Plan Valkenburg Veilig open
Samen met ondernemers(organisaties) zijn plannen opgesteld om op een veilige manier klaar te zijn voor de “heropening” van toeristengemeente Valkenburg aan de Geul. Met ondernemers hebben gesprekken plaatsgevonden en zijn branche-specifieke richtlijnen vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is een beheerste openstelling van activiteiten en het voorkomen van (te) grote aantallen bezoekers.

Horeca centrum Valkenburg
Zoals het nu uitziet, mogen vanaf 1 juni restaurants en cafés weer open. Samen met ondernemers en KHN zijn richtlijnen voor horeca-bedrijven opgesteld. Deze zijn vastgelegd in een zgn. ‘Verdrag van Valkenburg’. Het is een richtlijn gebaseerd op informatie die nu bekend is. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen blijven onverkort van toepassing. In het Verdrag staat onder andere:

  • Vooraf reserveren is verplicht, ook voor terras. Bij reserveringen wordt met tijdsloten gewerkt;
  • Ieder terras is voorzien van een veiligheidscoördinator die  aanspreekpunt is voor zowel gasten als voor mensen die helpen Valkenburg veilig te houden;
  • Duidelijke afspraken over afstanden op het terras en binnen in de horecagelegenheid.

Extra ruimte voor terrassen in Valkenburg centrum
Horeca-ondernemers in Valkenburg aan de Geul krijgen tijdelijk extra ruimte voor terrassen. In de Bogaardlaan en aan het Casinoplein en Theodoor Dorrenplein kunnen de horeca-ondernemers hun bestaande terrassen uitbreiden. Voor ondernemers die op hun huidige locatie geen mogelijkheid hebben om uit te breiden, is een ‘ondernemerscollectief’ in het leven geroepen. Ondernemers kunnen zich aansluiten bij dit collectief en hun gezamenlijke plan voor extra terrasruimte indienen bij de gemeente. Het ondernemerscollectief kan een gezamenlijk plan indienen voor extra terrasruimte op bijvoorbeeld het Walramplein of Dr. Erensplein. Voorwaarde is dat het centrum altijd bereikbaar blijft voor hulpdiensten, bewoners en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.

Hospitality guides
De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft door diverse grote evenementen al veel ervaring met crowd-management. In de afgelopen jaren zijn andere hospitality guides ingezet op drukke dagen tijdens Kerststad. De inzet van deze gastheren en –vrouwen is zeer succesvol. Daarom zullen ook vanaf 1 juni hospitality guides worden ingezet, die bezoekers wegwijs maken en ook aanspreken als de regels van ‘social distancing’ onvoldoende worden nageleefd.

Attracties eerder open
Diverse attracties willen graag hun deuren weer openen voor Hemelvaart. Conform noodverordening is het noodzakelijk dat er een plan ligt dat is ingediend bij de gemeente en door de Veiligheidsregio is goedgekeurd. Zonder goedgekeurd plan mogen de attracties niet open. Voor alle attracties geldt dat gasten vooraf moeten reserveren en dat de bezoekerscapaciteit wordt verkleind. Samen met de ondernemers bekijkt de gemeente het plan van iedere attractie afzonderlijk voordat deze ter goedkeuring aan de Veiligheidsregio wordt voorgelegd.

Maatregelen voor autoverkeer
Bezoekers van Valkenburg –centrum worden verdeeld in winkelend publiek en recreanten (horeca-bezoekers). Bezoekers die komen om te winkelen worden doorverwezen naar parkeergarage Aan de Kei. Deze parkeergarage ligt centraal in het winkelgebied en heeft een behoorlijk parkeervolume.   Horeca-bezoekers worden naar één van de twee parkeerplaatsenclusters ‘Oost’ (Walramplein, Berkelplein en Burg. Henssingel, Valkenheim en Geulpark) en ‘West’ (Odaparking, Pr. Margrietlaan en Par’Course) verwezen. Bezoekers aan attracties worden verzocht (zoveel mogelijk) bij de betreffende attractie te parkeren.

Maatregelen voetgangers Valkenburg centrum
Ook voor voetgangers wordt het centrum van Valkenburg opgedeeld in het winkelgebied en het historisch centrum.

Het winkelgebied is recent aangepast en daardoor ruim van opzet (brede straten). Daarom worden hier  geen regulerende maatregelen genomen. Voetgangers hebben voldoende ruimte om zich verantwoord onder elkaar te verspreiden. Als door monitoring blijkt dat dit in de praktijk onvoldoende is, worden aanvullende maatregelen getroffen.

Anders dan in het winkelgebied is het voor bezoekers  in het historische centrum zeer lastig om altijd de minimale afstand van 1,5m aan te houden. Het loopgedeelte in de Grotestraat is bijvoorbeeld maar drie meter, de Muntstraat en Berkelstraat zijn nog smaller. Om de loopstroom voor alle typen voetgangers (snel, langzaam, gezinnen, rolstoelen, rollators, kinderwagens) op gang te houden is het noodzakelijk om éénrichtingsverkeer voor voetgangers in te voeren. Eénrichtingsverkeer geldt tussen 11 en 7 uur ’s ochtends in de Grotestraat Centrum, Muntstraat, Berkelstraat, De Guascostraat, Walravenstraat, Bogaardlaan en Engelbertstraat. Op de andere straten in het historische centrum blijft voetgangersverkeer in twee richtingen vooralsnog mogelijk.

In de Neerhem en aan het Grendelplein, waar smalle trottoirs zijn, wordt ook éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!