Veel meer vogels geteld tijdens Nationale Tuinvogeltelling

LANDGRAAF – Dit weekend hebben bijna 60.000 mensen (zie: www.tuinvogeltelling.nl voor een up-to-date aantal) deelgenomen aan de 10e editie van de Nationale Tuinvogeltelling. Het grootste televenement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Voor het eerst zijn er meer dan een miljoen vogels geteld. Het winterse weer is duidelijke van invloed op de telling. Vogels die normaal in het bos en buitengebied leven, zoals vink, kramsvogel, spreeuw en koperwiek, zijn nu in veel tuinen te zien.

De invloed van de sneeuw en kou is duidelijk terug te zien in de telling. Zo zijn er veel meer vogels geteld dan normaal. Door de sneeuw is er buiten de bebouwde kom weinig voedsel te vinden, waardoor vogels noodgedwongen de tuinen op zoeken. Vooral opvallend is de vink, die met een record aantal waarnemingen nu op de 4e plek staat. Maar ook de kramsvogel, koperwiek en spreeuw is in verhouding tot voorgaande jaren in veel tuinen gezien. Behalve de vink, die van plaats wisselde met de pimpelmees, valt ook de roodborst op in de top 10. Sinds 2005 heeft dit parmantige vogeltje geen top 10 notering meer gehaald.

De meest getelde vogel is wederom de huismus. Deze typische stadsvogel werd in iets meer dan de helft van de tuinen geteld. De huismus leeft in groepen van gemiddeld tien mussen, waardoor het aantal exemplaren snel oploopt. Nummer 2 en 3 zijn, net als in voorgaande jaren, de koolmees en de merel. De merel is in de meeste tuinen gezien, meer dan 90% van de tellers zag een of meerdere merels.

Dat levert de volgende top 10 op:

1.Huismus
2.Koolmees
3.Merel
4.Vink
5.Pimpelmees
6.Kauw
7.Houtduif
8.Turkse Tortel
9.Spreeuw
10.Roodborst

Op de site www.tuinvogeltelling.nl zijn behalve de landelijke uitslag ook de resultaten per provincie te bekijken. Opvallend is dat de koolmees in de provincie Zuid-Holland op de 1e plek staat. In de provincies buiten de randstad staat de groenling in de top 10. In Zeeland staat de kramsvogel in de top 10, in de noordelijke provincies staat de ringmus in de top 10.

De cijfers betreffen een voorlopige uitslag. Mensen kunnen hun telling nog doorgeven tot maandag 21 januari 12.00 uur. De cijfers worden daarna gecorrigeerd door Sovon, onder andere op onwaarschijnlijke aantallen en meldingen.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!