Vooruitblik werkzaamheden Buitenring 2017

LANDGRAAF – Er staat dit jaar een aantal grote klussen op de to-do-list van de aanleg van de Buitenring. Een kleine vooruitblik op het komende jaar.
 
Nuth
In Nuth is men al bezig met de reconstructie van de Randweg (N298) tussen Kathagen (gemeente Nuth) en de Zandbergweg (Hoensbroek, gemeente Heerlen). Dit deel van de N298 wordt verbouwd tot Buitenring. Een behoorlijke ingreep omdat de Buitenring hoger komt te liggen dan de bestaande Randweg én omdat door het natuurgebied Geleenbeekdal gegaan moet worden. Het verdiept gelegen deel van de Buitenring in Vaesrade sluit daar direct op aan. De contouren liggen er inmiddels. Komend jaar worden daar rotondes en een viaduct gebouwd die aan zullen sluiten op de Buitenring. U kunt het werk goed bekijken vanaf het uitkijkpunt bij de Rozenstraat.

Brunssum
In Brunssum worden geluidsschermen gebouwd bij de hoge flats aan de Henri Dunantstraat. Eind 2016 is men al gestart met de voorbereidende werkzaamheden bij de Kranenpool. In het voorjaar wordt hier het onderliggend wegennet eerst aangepast en dan volgt de aanleg van dat deel van de Buitenring. Na de zomer wordt vervolgens gestart met de bouw van het viaduct over de Rimburgerweg dat de verbinding vormt tussen de Kranenpool en de aangepaste N299. Medio dit jaar verwacht men ook het ecoduct op de Brunssummerheide gereed te hebben en zal er vervolgens beplanting aangebracht worden.

Landgraaf
De N299 loopt ook door Landgraaf en het afgelopen jaar is daar al flink gewerkt aan de ombouw tot Buitenring. Dit jaar gaat men verder met de afbouw. Ook worden dit jaar de geluidsschermen ter hoogte van de Knieberglaan, Hoogstraat en de Apollolaan gebouwd. Daarnaast wordt na carnaval (tweede week maart 2017) gestart met de werkzaamheden aan de Hoogstraat. Dit zal in fases worden aangepakt, zodat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt. De directe omgeving krijgt hierover op korte termijn meer informatie.

Kerkrade
Een deel van de Hamstraat in Kerkrade wordt dit jaar omgebouwd tot Buitenring. Omdat de totale klus nogal ingrijpend is en men de omgeving zoveel mogelijk wil ontzien, wordt dit in fases aangepakt. Voordat men daadwerkelijk aan het ombouwen begint, wordt er eerst voor gezorgd dat de bewoners van de wijk Gracht en het bedrijventerrein Willem Sophia goed bereikbaar blijven. Begin februari wordt gestart met het aanleggen van een deel van de parallelweg die naast de bestaande Hamstraat komt te liggen. In de planning wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld het Wereld Muziek Concours (WMC) in juli. De vele bezoekers moeten immers het evenement kunnen bereiken.

Wilt u op de hoogte blijven? Bezoek dan de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!