Waldrapp ibissen uit GaiaZOO terug naar de natuur

KERKRADE – GaiaZOO vindt het belangrijk om bedreigde diersoorten in hun oorspronkelijk leefgebied te beschermen. Alleen op die manier kunnen we eraan bijdragen om de natuurlijke biodiversiteit in stand te houden. Dat doen we op verschillende manieren, zowel ver weg als dichtbij. Dit voorjaar vond in dit kader een uniek transport plaats vanuit GaiaZOO: vier jonge Waldrapp ibissen vertrokken naar Spanje, waar ze zich samenvoegden met hun wilde soortgenoten.

Verdwenen uit de natuur
In het zonlicht gaat zijn zwarte verenkleed groen en paars glanzen. In combinatie met zijn karakteristieke kale kop met lange verentooi is de Waldrapp ibis een opvallende vertoning. Al 500 jaar geleden nam het aantal in de natuur sterk af. Het verdwijnen van hun voedselgebied (door de intrede van landbouw gebieden), het gebruik van insecticiden en jacht waren hier de oorzaak van. Uiteindelijk stierf de wilde Waldrapp ibis uit.

Terug naar de natuur
Gelukkig leefden er in gevangenschap nog wel Waldrapp ibissen. Eind vorige eeuw werd voor hen in Spanje een fokprogramma opgezet. Het doel: Waldrapp ibissen terugbrengen naar de natuur. Diverse Europese dierentuinen, verenigd in EAZA, droegen daar sindsdien al aan bij. Maar het duurt vele jaren voordat een duurzame en stabiele populatie ibissen kan ontstaan. Nog steeds worden er jaarlijks jonge Waldrapp ibissen vanuit dierentuinen uitgezet. In 2021 mocht ook GaiaZOO daar een bijdrage aan leveren: vier jonge ibissen, die in 2020 in de ZOO uit het ei kropen, reisden af naar Spanje.

Kleine stapjes
Dieren die in een dierentuin geboren zijn, moeten eerst leren om weer zelf voedsel te kunnen vinden. Daarom werden de jonge ibissen eerst in een grote verwilderingsvolière geplaatst. Daar maakten ze kennis met zowel hun wilde soortgenoten (die rond de volière leven), als jonge ibissen uit andere dierentuinen, die eveneens uitgezet zouden worden. Na vier weken wennen was het zover: de jonge ibissen mochten de wijde wereld in. Dankzij een zender kunnen onderzoekers hen volgen, zodat ze weten hoe het met hen gaat en waar ze zich zullen vestigen.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!