Bijdrage Provincie restauratie Jan van Eyck Academie Maastricht

MAASTRICHT – De gemeente Maastricht kan rekenen op een provinciale bijdrage van € 499.956,– voor de restauratie en gedeeltelijke herbestemming van de Jan van Eyck Academie. Dat gebeurt in het kader van de subsidieregeling ‘Restauratie en stimulering herbestemming monumenten’.

Gedeputeerde Noël Lebens: “De Jan van Eyck Academie in Maastricht activeert talent in open verbindingen met de wereld. Het is gevestigd in de binnenstad van Maastricht in een beeldbepalend gebouw van architect Frits Peutz. Ik ben verheugd dat de academie de verbinding met de regio en de inwoners van Maastricht actief opzoekt. Zij past ook het gebouw daarop aan met openbare ruimtes en horeca zodat inwoners en bezoekers van Maastricht volop mee kunnen genieten van deze prachtige plek. Niet voor niets heeft de Jan van Eyck Academie in het bidbook van de kandidatuur Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018 een belangrijke plaats gekregen als ontmoetingsplek.”.

De aanvraag is gedaan door de gemeente Maastricht en wordt verleend onder de voorwaarde dat de Jan van Eyck Academie met het inwerking treden van het bestemmingsplan “Centrum Binnenstad” de status van gemeentelijke monument heeft gekregen. De verbetering van de toegankelijkheid en het openstellen van het gebouw en de tuinen zal het de omgeving ten goede komen en bijdragen aan een verlevendiging van de buurt. Het project wordt tevens benut als stageplek voor restauratievaklieden in opleiding.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!