Limburg stopt meer geld in maatschappelijke organisaties

MAASTRICHT – Boven op de bijna tien miljoen euro gaat de Provincie Limburg de komende drie jaar anderhalf miljoen euro extra investeren in maatschappelijke organisaties.

Daardoor kunnen naast de bestaande 29 erkende maatschappelijke organisaties ook nieuwe instellingen aankloppen voor financiƫle steun. Dit stellen Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten voor de jaren 2014 tot en met 2016. Het gaat om vrijwilligersorganisaties die zich met doelgroepen bezighouden zoals jongeren, vrouwen, vrijwilligers of ouderen. Bijvoorbeeld scouting, de kledingbank, Zijactief, de Vereniging Kleine Kernen of de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO).

Sociale bindingskracht
Gedeputeerde Peter van Dijk van Zorg en Welzijn vindt deze organisaties erg belangrijk. “Ze zijn onze ogen en oren in het veld,” zegt hij. “Ze zijn niet alleen belangrijk voor de sociale bindingskracht van Limburg maar ze dragen ook bij aan het leef-en vestigingsklimaat van onze provincie. Via deze organisaties worden veel inwoners actief. Ze vormen de kracht van de Limburgse samenleving.”

Versterking sociaal kapitaal
Van Dijk is van mening dat deze organisaties een rol hebben bij zowel de voorbereiding als bij de uitvoering van het provinciale beleid. Reden waarom in de komende jaren de nadruk wordt gelegd op meer samenhang en efficiency binnen het netwerk van de organisaties. “Met hun willen we verder werken aan de versterking van het sociaal kapitaal in Limburg.”

Basis- en doelsubsidie
Er gaat ook iets veranderen in de verhouding tussen de zogeheten basis- en doelsubsidie voor de maatschappelijke organisaties. Tot nu toe kunnen de organisaties tachtig procent van de subsidie gebruiken voor hun basisactiviteiten en de rest voor projecten die aansluiten op het beleid van de Provincie. Vanaf volgend jaar moet de subsidie voor de helft voor deze doelprojecten worden aangewend. Voor de huidige erkende organisaties wordt een overgangsperiode ingebouwd van twee jaar.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!