Zuid-Limburg als leidende duurzame bestemming van Europa?

VALKENBURG AAN DE GEUL – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VVV Zuid-Limburg op 16 januari 2013 in Holland Casino heeft VVV Zuid-Limburg stil gestaan bij het thema duurzaam toerisme voor Limburg. Ruim 300 toeristische afgevaardigden uit de politiek en het bedrijfsleven waren ondanks de vrieskou aanwezig en zagen en luisterden letterlijk naar de gevolgen van lawaai en licht op de mens. Dat duurzaam toerisme geen loze kreet is, bleek uit recente cijfers.

Daarnaast concludeerde de VVV, op basis van een meting via de ‘EU Indicator for Sustainable Management of Destinations’, dat de bestemming Zuid-Limburg al goed op weg is om een goede score te krijgen op de Europese ranglijst. Aandachtspunten zijn er echter ook. “VVV Zuid-Limburg wil haar verantwoordelijkheid nemen om Zuid-Limburg tot een leidende duurzame toeristische bestemming binnen Europa te maken” aldus Anya Niewierra, algemeen directeur VVV Zuid-Limburg.

Ontwikkelingen duurzaam toerisme
‘Save Our Society’ en ‘Zero Waste Society’, zijn kreten die steevast op alle top 10 lijsten van trends voor de komende eeuw staan. Hebben deze trends al gevolgen voor het toerisme en wat is duurzaam toerisme? De UNWTO zegt er het volgende over: “Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities”. Uit recente cijfers blijkt dat duurzaam toerisme begint te leven.77% van de bezoekers van de vakantiebeurs in Utrecht is bereid meer te betalen voor een duurzaam georganiseerde reis, 67% gaf bij Green Seat aan groener te willen gaan reizen en 80% van de Nederlanders vinden biologische en diervriendelijke producten in restaurants belangrijk volgens onderzoek van IENS/CREM.

Hoe duurzaam is de bestemming Zuid-Limburg?
Om na te gaan hoe duurzaam het toerisme in Zuid-Limburg nu is, heeft de EU een instrument ontwikkeld waar een viertal hoofdindicatoren worden gemeten. Het gaat om ‘destination management’ oftewel hoe wordt een bestemming geleid, om ‘economic value’ met andere woorden een meetpunt dat gaat over hoe breed de toeristische economie is vertakt in de regionale economie. Een derde indicator gaat over ‘social and cultural impact’ dus over de sociale en culturele impact van het toerisme op de bestemming en als laatste de ‘environmental impact’. Deze laatste indicator gaat over het beperken van de milieueffecten van het toerisme op de bestemming. Na het doorlopen van alle indicatoren, trok Niewierra de conclusie dat we als bestemming al een eind op weg zijn om een goede score op de Europese lijst te krijgen. Echter zijn er nog een aantal punten waar Zuid-Limburg zwak op scoort en waar nog voldoende kansen liggen.

Zuid-Limburgse aandachtspunten en kansen voor een duurzaam toerisme
Seizoensverlenging, de Europese Eden Award voor Park Gravenrode, duurzame gemeenten, een toeristische visie, veiligheid en gezondheid, het Euregionale project ‘Smaak’, de ideeën voor een Agro Leisure Park, een gelijke positie van vrouwen, de toegankelijkheid voor gasten met een beperking, het beschermen van ons cultureel erfgoed, het versterken van onze Limburg identiteit, stilte initiatieven, een stimuleringsregeling voor elektrisch fietsen, diervriendelijke straatverlichting en bewustwoording bij ondernemers zijn punten waarop Zuid-Limburg goed scoort. Maar op het gebied van het uitvoeren en gezamenlijk oppakken van onze toeristische visie, het percentage toeristische bedrijven dat zijn eten en drinken haalt van regionale producenten, het terugdringen van gemotoriseerd vervoer en het zoeken naar alternatieven voor windmolens scoorden we zwak. Hier liggen dan ook de kansen voor toeristisch Zuid-Limburg. Ook de VVV Zuid-Limburg zelf heeft nog werk te doen in de promotie van duurzame initiatieven die hun sporen hebben verdiend en in het stimuleren van bedrijven om duurzaam naar hun bedrijfsvoering te kijken.

De ambitie van Zuid-Limburg om binnen Europa een leidende duurzame bestemming te worden, ligt daarmee binnen handbereik.

De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!