Water vertragen door herinrichting grondwaterbeschermingsgebied Roodborn

Roodborn Eyserbeek

EYS – De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap. Het fonds Natuurkracht ondersteunt graag iedereen die een idee, of zelfs al een plan heeft, dat bijdraagt aan dit doel. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld dankzij de Nationale Postcode Loterij. Het fonds heeft de aanvraag goedgekeurd van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) om het grondwaterbeschermingsgebied behorend bij de winning Roodborn (Eys) natuurkrachtig in te richten en daarmee te zorgen voor vertraagde afstroming en een betere waterinfiltratie.

WML is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in Limburg. Een belangrijke taak is het beschermen van de bronnen die nodig zijn voor de waterwinning. WML heeft met hulp en advies van ARK Rewilding Nederland een natuurkracht-aanvraag ingediend om een gebied bij Roodborn natuurkrachtig in te richten. Het gaat om een sterk hellend gebied van 22 ha aan de noordzijde van de Eyserbeek. Het inrichtingsplan bestaat onder meer uit een wijziging van akker naar structuurrijk grasland met een extensieve begrazing, uitbreiding van de bosranden en de aanleg van swales en struwelen. De combinatie van maatregelen zorgt voor een vertraagde afvoer en natuurlijke infiltratie van het regenwater. En daarmee een verbetering van de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater. Middels een meetprogramma zullen deze positieve effecten ook opgevolgd worden door WML.

Het totale plan heeft betrekking op de inrichting, het landgebruik en het beheer van het gebied. Totale kosten zijn beraamd op €160.000,- Natuurkracht heeft €75.000,- aan dit project toegekend. Uitvoering start in het najaar van 2024.

Over het fonds Natuurkracht
Het fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water. Het fonds Natuurkracht staat jaarrond open. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin experts van Natuur- en Milieufederatie Limburg, WWF, Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. Het fonds Natuurkracht wil graag samen met de lokale gemeenschap in het Geul- en Gulpdal het verschil maken. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het fonds Natuurkracht staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
De meest complete toeristische en recreatieve website van Limburg en de euregio!
0
Laat een reactie achter of start een discussie!x